ŽePZ Rože za patra Škrabca

Koncert Ženskega pevskega zbora ROŽE Nova Gorica v počastitev p. Stanislava Škrabca ob 100. obletnici njegove smrti v samostanski dvorani na Kostanjevici v soboto, 13. oktobra 2018, ob 19.45

P. Stanislav Škrabec – duhovnik, zgleden redovnik, izvrsten učitelj in vzgojitelj, priljubljen spovednik, znanstvenik, jezikoslovec …

Tudi z gojenjem cvetic se je ubadal v prostem času. »Med našim ljudstvom je hotel širiti umevanje za cvetlice ter skušal s poučevanjem doseči, da bi naši ljudje poznali in gojili še kaj drugega, ne samo nagelj, rožmarin in roženkravt. Pri srcu so mu bile zlasti gladijole. Z veseljem je poročal v Cvetju, kako so se iz domačega križem oplojenega semena pokazale nekatere jako lepe nove sorte, ki jim je zaradi posebne lepote dal tudi posebna imena, po naših starih slovenskih piscih: Trubar, Dalmatin, Bleiweis, Jeran,…«     (p. Vincencij Kunstelj, OFM)

»Ob lepih dnevih je po kosilu odhitel na vrt, kjer je med cvetlicami ali ob hudi vročini v malem gozdiču preživel marsikatero uro, ako ni imel popoldanske šole. Ob štirih popoldne se je vselej udeležil skupne molitve, nato pa bral in pisal do večerje.«  (p. Vincencij Kunstelj, OFM)

Kje je celica zdaj tvoja tesna?

Kje zdaj mir uživaš?              

Ali zame imaš kaj prostora pater Škrabec?                  (Alojz Gradnik)

 

»Dne 6. oktobra 1918. leta na rožnovensko nedeljo malo pred deveto uro zvečer se je blaga duša p. Stanislava Škrabca preselila v večno domovino.«

»Pogreb je bil 8. oktobra popoldne, brez govorov, vencev, zastav in petja; tretjeredniki so bili pri pogrebu v zelo obilnem številu in so célo pot glasnó molili sv. rožni venec. Pogreba so se udeležili tudi nekateri odlični meščani, več duhovnikov, profesorjev… Preprost, pa dostojen pogreb!« (P. Salvator Zobec, OFM)

 

Ženski pevski zbor ROŽE Nova Gorica

Zbor združuje ljubiteljice petja iz Nove Gorice  in okolice. V lanskem letu je praznoval 30-letnico delovanja in 10-letnico pojavljanja pod imenom »ROŽE«. Pevke zbora Rože si prizadevajo za vedno boljšo izvedbo pevskega repertoarja v lastno in zadovoljstvo poslušalcev. Zbor se redno udeležuje Revije pevskih zborov Goriške v Desklah  in revije Primorska poje. Prav tako že tradicionalno organizira koncerta v počastitev praznika žena pod naslovom »Rože za tvoj dan« in ob občinskem prazniku Nove Gorice »Rože za Novo Gorico«. Delovanje zbora je usmerjeno tudi izven meja domovine, predvsem stikom z rojaki  v zamejstvu in s slovenskimi skupnostmi v drugih evropskih državah. Zato najraje prepevajo slovenske ljudske in umetne pesmi, ki pa jih popestrijo tudi s kako tujo skladbo. Rade se povezujejo z drugimi društvi in posameznimi umetniki ter pojejo ob posebnih dogodkih, kot je letošnje Škrabčevo leto.

Anica Furlan je upokojena učiteljica klavirja, ki se z veseljem pridruži goriškim zborom in glasbenim izvajalcem s klavirsko spremljavo. Za svoje dolgoletno prizadevno delo je l. 2014 prejela občinsko priznanje – plaketo MONG.

Zborovodkinja Andreja Rustja

Glasba je njena spremljevalka že od malih nog. Kot petletno deklico so jo starši vključili v domač župnijski otroški pevski zbor na Kostanjevici v Novi Gorici, od takrat dalje se njena pevska dejavnost neprekinjeno nadaljuje. Po končani gimnaziji v Novi Gorici, kjer je prepevala v več zborih in obiskovala pouk solopetja, se je vpisala na Pedagoško akademijo v Ljubljano, smer Glasbena vzgoja in zborovodstvo, kasneje pa dokončala še študij razrednega pouka na ljubljanski Pedagoški fakulteti.

Na osnovni šoli v Komnu poučuje že 26 let glasbo ter vodi otroške in mladinske pevske zbore. Z njimi dosega pomembne rezultate na domačih in tujih tekmovanjih. Od leta 2000 naprej se je s šolskimi zbori udeležila že več kot petindvajsetih tekmovanj, kar trikrat v tujini. Prejela je 6 zlatih priznaj, 17 srebrnih in 4 bronaste. S svojimi šolskimi zbori je izdala tudi že tri zgoščenke. Ministrstvo za šolstvo ji je leta 2007 za dosežene uspehe podelilo najvišji strokovni naziv, svétnik. Leta 2014 pa je OŠ Komen v okviru projekta Kulturna šola prejela Priznanje za izjemne dosežke na glasbenem področju.

Ob šolskem delu svoj prosti čas posveča tudi odraslim zborom, tako je v preteklosti vodila že vrsto pevskih zasedb: Dekliški pevski zbor Danico iz Vrha sv. Mihaela pri Gorici, Moški oktet Sotočje, Dekliški pevski zbor Grlico iz Budanj, trenutno pa vodi Ženski pevski zbor Rože iz Nove Gorice.

 

Program koncerta v počastitev p. Stanislava Škrabca                        

VIPAVSKA (Filip Terčelj, Anton Klančič)

PA SE SLIŠ (primorska ljudska, prir. Karol Pahor)

V MRAKU (S. Gregorčič, Miran Rustja)

TEČE, TEČE BISTRA VODA (ljudska, prir. Breda Šček)

KAZEN (Rudolf Maister, Emil Adamič)

PRI NAS PA OHCET IMAMO (primorska ljudska, prir. Karol Pahor)

DA BI JAZ ZNALA (ljudska iz Cerovca, prir. Ciril Pregelj)

LUŠTNO JE VIGRED (ljudska iz Roža, prir. Luka Kramolc)

SONCE LJUBO (ljudska, prir. Pavel Merku)

ROŽA NA VRTU (ljudska, prir. Viktor Mihelčič)

 

Galerija: