Arhiv dogodkov

ZGODILO SE JE ...

 • 29. 9. 2017 – Imenovanje Organizacijskega odbora Škrabčevega leta
 • 7. 1. 2018 – Slovesna sveta maša na Kostanjevici ob začetku Škrabčevega leta, ki jo je daroval provincial p. Marjan Čuden
 • 16. 1. 2018 – Članek v Primorskih novicah z naslovom: Pater, zaljubljen v slovenski jezik (Vesna Humar)
 • 21. 1. 2018 – Članek v tedniku Družina z naslovom: »Jasnil si nam slovenskega jezika dušo« in podnaslovom: Ob 100- letnici smrti frančiškana p. Stanislava Škrabca na Kostanjevici razglasili Škrabčevo leto (Ksenja Hočevar)
 • 26. 1. 2018 – Jure Poša izdela plakat Škrabčevo leto
 • V Goriški knjižnici Franceta Bevka pričnejo s skeniranjem revije »Cvetje z vertov sv. Frančiška«, ki jo je urejal p. Stanislav Škrabec od 1880 do 1918
 • 2. 2. 2018 – sveta maša za p. Stanislava Škrabca na Kostanjevici
 • 13.2.2018 – Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo OE Nova Gorica razpiše literarni natečaj z naslovom Moje prvo berilo (dom-družina; okolje in prijatelji; domovina) z naslovi: 1.VIO: Abecednik, 2.VIO: Jezik bogati, 3.VIO: Jezik – vrtnica slovenstva. Vključuje osnovne in štiriletne srednje šole s slovenskim učnim jezikom v RS in v slovenskem etničnem prostoru.
 • V začetku marca ga. Elza Pavšič izdela logotip za Škrabčevo leto
 • 5. 3. 2018 – Zavod za šolstvo OE Nova Gorica skliče sestanek tričlanske komisije ob napovedi literarnega natečaja z naslovom Moje prvo berilo.
 • 5. 3. 2018 – 20. 4. 2018:  Čas trajanja razpisa (Moje prvo berilo). Najboljši prispevki bodo objavljeni v reviji Slovenščina v šoli.
 • 5. 3. 2018 – Okrogla miza za dijake ŠC Nova Gorica v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici na temo Zakaj je humanistika kul? (Nekaj zanimivega in zabavnega za popularizacijo p. Škrabca, slovenščine in humanistike; vodijo študentje)
 • 12. 3. 2018 – Dogodek festivala Mesto knjige v organizaciji Frančiškanskega samostana Kostanjevica, Slavističnega društva Nova Gorica in Društva humanistov Goriške: Pogovor z dr. Kozmo Ahačičem (slov. jezikoslovec, lit. zgodovinar, pesnik, univ. profesor, raziskovalec, vodja programske skupine Inštituta za slov. jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) – Delova osebnost leta 2017
 • Marec 2018: V okviru Škrabčevega leta so v sodelovanju Gimnazije Nova Gorica in Slavističnega društva Nova Gorica nastale Škrabčeve razglednice. Oblikovala jih je Jelena Uršič. Avtorji: člani literarnega krožka Gimnazije Nova Gorica, mentor Nejc Rožman Ivančič
 • Četrtek, 5. 4. 2018 - ŠC Nova Gorica – igrica za pametne telefone, delavnica z Elzo Pavšič in p. Jernejem Kurinčičem

 • Petek, 6. 4. 2018 – Primorski slovenistični dnevi v Sežani, v organizaciji Slavističnega društva Koper, posvečeni p. Stanislavu Škrabcu

 • Sobota, 7. 4. 2018 ob 19.00 – Oktet Gallus Ribnica s petjem sodeluje med sveto mašo na Kostanjevici. Po maši koncert v samostanskem atriju.

 • Nedelja, 8. 4. 2018 ob 10.00 – sveta maša za p. Stanislava Škrabca na Kostanjevici

 • Torek, 10. 4. 2018 in torek, 17. 4. 2018 – Dva dogodka v okviru Muzejskih torkovih večerov v organizaciji Goriškega muzeja v Vili Bartolomei v Solkanu:

 • Torek, 10. 4. 2018 ob 20.00 – Odprtje razstave Pisna dediščina: kako jo ohranjamo in restavriramo in predavanje. Sodelujeta: dr. Jedert Vodopivec Tomažič in Blanka Avguštin Florjanovič (Center za konzerviranje in restavriranje, Arhiv Republike Slovenije) v Vili Bartolomei Solkan. Organizira Goriški muzej.                                                                
 • Torek, 17. 4. 2018 ob 20.00 – Predavanje: Burbonke, potomke Damaščank. Sodelujeta: Katja Kogej (predsednica Goriškega društva ljubiteljev vrtnic) in Edi Prošt (strokovni vodja Festivala vrtnic) v Vili Bartolomei Solkan. Organizira Goriški muzej.
 • Torek, 17. 4. 2018 ob 17.00 – Škrabčevi dnevi v vrtcu. Zaključna prireditev Vrtca Nova Gorica, enota Julke Pavletič Solkan

Galerija: