BRALCI BOŽJE BESEDE

10.03.2017

Bog me je izbral za bralca svoje - Božje besede

Bralci Božje besede smo oznanjevalci Božje besede in ne zgolj tisti, ki besedilo preberemo, zato moramo biti dobro pripravljeni. Branje Božje besede je veliko poslanstvo, je služba na poti k svetosti in je čast.

Prvi sad branja Božje besede naj bo spreobrnjenje tvojega srca in novo življenje. Zaradi pogovora z Bogom naj ti zažari obličje, kakor Mojzesu ko se je vračal s Sinajske gore. Prim: 2 Mz 34,29. In ko je Mojzes šel s Sinajske gore – obe plošči pričevanja sta bili v Mojzesovi roki, ko je šel z gore –, ni vedel, da koža njegovega obraza žari zaradi pogovora z njim.

Da bi vse to lažje uresničevali, ste vabljeni na meddekanijsko srečanje bralcev Božje besedev nedeljo, 19. marca ob 16. uri v naši cerkvi. Med nami bosta s. Rebeka Kenda in Nataša Konc - Lorenzutti.