KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSEGI V CERKVI

18.08.2017

KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSEGI NA ŠTUKATURAH IN POSLIKAVAH NA STROPU LADJE TER NA LUNETI NA SLAVOLOČNI STENI V CERKVI GOSPODOVEGA OZNANJENJA MARIJI NA KOSTANJEVICI

 Med prvo svetovno vojno je bila cerkev bombardirana in močno poškodovana, tako da se je na stropu od prvotne cerkve ohranila le luneta na slavoločni steni. To luneto, s prizorom Kostanjeviške Marije kot tolažnice žalostnih,  je poslikal Leonardo Rigo iz Vidma med leti 1884-1886.

Po vojni, med leti 1924-1929, je bil strop na novo pozidan in okrašen s štukaturami in poslikavami. Avtorja teh del sta arhitekt Grossi iz Rima (štukature) in slikar Giovanni Moro iz Vidma, ki je na novo poslikal celoten strop v ladji in popravil starejše poškodovane poslikave.

 V župnijski kroniki je zapisano, da je manj kot 10 let po nastanku novega stropa s štukaturami in poslikavo, Giovanni Pertot iz Gorice na novo okrasil strop ladje, ker se je le-ta zdel ljudem preveč dolgočasen.

 Večje poškodbe je na stropu in predvsem na slavoločni steni povzročil potres leta 1976, ko je desni del poslikave v luneti odpadel in bil na novo neustrezno poslikan.

 Na stropu se trenutno izvajajo konservatorsko-restavratorski posegi, ki bodo zaščitili kvalitetne dele dekoracije in odstranili  slabše izvedene dele v preteklosti. Štukature na stropu bodo očiščene, pritrjene in utrjene, razpoke bodo sanirane, obnovljena bo pozlata … Ta dela so le prvi korak k restavriranju notranjščine, ki predstavlja enega najlepših cerkvenih spomenikov na tem območju, kvaliteta kostanjeviških štukatur pa postavlja to cerkev med osrednje spomenike 17. stoletja na Slovenskem.

Investitor: Frančiškanski samostan Kostanjevica, Škrabčeva ulica 1, Nova Gorica

Konservatorsko–restavratorski poseg  delno sofinancira Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo v letu 2017

Izvajalec: Emanuela Querini, Via Della Roggia, 54, 33030 Campoformido (UD),  Italija, restavratorka      

Nadzor: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, Marta Bensa, restavratorka

Predvideni datum zaključka del: 15. 10. 2017

Konservatorsko-restavratorski posegi so bili v roku uspešno zaključeni in že lahko občudujemo opravljeno veliko in prepotrebno delo.

Vsem, ki ste se odzvali vabilu in darovali za obnovitvena dela, smo iskreno hvaležni. Bog povrni.

Januarja 2018 načrtujemo nadaljevanje obnove.

Seveda pa se za darove frančiškani iskreno priporočamo in zahvaljujemo, saj so stroški zelo visoki. Sredstva lahko nakažete na TRR Frančiškanskega samostana Kostanjevica Nova Gorica št.: SI56 2900 0005 1026 610, sklic: SI00 2017, koda namena: OTHR, namen plačila: Dar za obnovo cerkve.