Mašni nameni

24. NEDELJA

MED LETOM

15. september

 
 

 

 

p. Niko 7:30 za + Julijana Kranjca
p. Niko 10:00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje
p. Filip 10:00 za župnijo
p. Vili 18:00 za + Alfonza, Andreja, Marijo Gregorčič
     
p. Bogdan 8:00 pri sv. Družini - GO
PONEDELJEK

16. september
 

 

p. Niko 7:00 za + Jolando Slokar
p. Bogdan 19:00 za zdravje
p. Filip 19.00 za + Mitja Špacapana
p. Vili -  
     
TOREK

17. september

p. Vili 7:00 po namenu
p. Bogdan 19:00 za + iz družine Lukežič
p. Filip 19:00 za + Karla in Danico Kolenc
p. Niko -  
     
SREDA

18. september
 

 

 

p. Bogdan 7:00 po namenu
p. Niko 19:00 za + sorodnike
p. Filip 19.00 za + Lucijana Grattonda
p. Vili -  
     
ČETRTEK

19. september
 

 

p. Niko 7:00 po namenu
p. Bogdan 19:00 v čast Sv. Duhu
p. Filip 19:00 po namenu in za zdravje
p. Vili -  
     
PETEK

20. september

 

p. Niko 7:00 po namenu 7543
p. Vili 19:00 za + Ivanko Kos
p. Filip 19:00 za mir in blagoslov v družini
p. Bogdan DUNG po namenu
     
SOBOTA

21. september
 

 

p. Vili 7:00 za + Dragico Purgar
p. Niko 19:00 za + iz družine Završek
p. Filip 19:00 za + Matejo Stegovec
p. Bogdan -  
     
25. NEDELJA

MED LETOM -

Slomškova

22. september

 
 

 

p. Niko 7:30 za + Romino
p. Bogdan 10:00 v čast Sv. Duhu
p. Filip 10:00 za župnijo
p. Bogdan 18:00 za + Antona Vidmarja
     
p. Vili 8:00 pri sv. Družini - GO