Mašni nameni

15. NML

12. julij
 

 
 

 
 

 

 

p. Bogdan 7.30 po namenu 7777
p. Bogdan 10.00 za + Sašo in Marijo
p. Vili 18.00 za župnijo
 p. Niko - po namenu 7778
     
     
PONEDELJEK

13. julij
 

 

 

 

p. Bogdan 7.00 za zdravje
p. Vili 19.00 za + Emilijo Vončina in + Šuligoj
p. Niko - po namenu 7779
     
     
TOREK

14. julij

 
 

 

p. Vili 7.00 za + Marjetico Brecelj
p. Bogdan 19.00 za + Jožeta Kretiča
p. Niko - po namenu 7780
     
     
SREDA

15. julij

 

 
 

 

 

p. Bogdan 7.00 za nove duh. poklice in svetost duhovnikov
p. Vili 19.00 za + Vladimirja Piriha
p. Niko - po namenu 7781
     
     
ČETRTEK

16. julij
 

 

 

 
 

 

p. Vili 7.00 za brate bogoslovce
p. Bogdan 19.00 za + Silvana Makuca - 30. dan
p. Niko - po namenu 7782
     
     
PETEK

17. julij

 

 

 

 

p. Bogdan 7.00 v zahvalo
p. Vili 19.00 za + Darka in Mirka Piriha
p. Niko - po namenu 7783
     
     
SOBOTA

18. julij

 

 

 
 

 

p. Vili 7.00 za + Lesar
p. Bogdan 19.00 za + starše Davida in Mihaelo Bizjak
p. Niko - po namenu 7784
     
     
16. NML
19. julij
 

 

 
 

 

p. Vili 7.30 za župnijo
p. Bogdan 10.00 v zahvalo za 45 let zakona
p. Bogdan 18.00 po namenu 7785
p. Niko  - po namenu 7786