Mašni nameni

24. september

25. NAVADNA NEDELJA
Obletnica vikariata

p. Jernej 7:00 za župnijo
p. Jernej 8:00 za + Marjana in Milko Volk
p. Niko 10:00 za + Viktorja in Marijo Cink
p. Vili 18:00 GM
p. Filip ~ po namenu 7159
     
PONEDELJEK

25. september

p. Vili 7:00 za + Andreja in Justino
p. Niko 19:00 za br. Mirana
p. Filip 19:00 GM
p. Jernej ~ po namenu
     
TOREK

26. september

p. Vili 7:00 za + Jožico Rutar
p. Jernej 19:00 za + Pavla in Marijo Bavcon
p. Filip ~ GM
p. Niko ~ po namenu 7160
     
SREDA

27. september

p. Niko 7:00 po namenu darovalca
p. Jernej 19:00 za mir po namenu FD
p. Filip ~ za + Angelo Pajntar
p. Vili ~ GM
     
ČETRTEK

28. september

p. Niko 7:00 po namenu 7161
p. Jernej 19:00 za + Dominika Čelika
p. Filip ~ GM
p. Vili ~ po namenu 7162
     
PETEK

29. september

p. Vili 7:00 GM
p. Jernej 19:00 za + Karla Jakopiča
p. Filip 19:00 v čast angelom varuhom
p. Niko DSO po namenu 7163
     
SOBOTA

30. september

p. Vili 7:00 za zdravje, mir in v dober namen na čast SD
p. Niko 19:00 za + Marijo in Franca Vidriha
p. Filip 19:00 GM
p. Jernej ~ po namenu
     
1. oktober

26. NAVADNA NEDELJA

p. Niko 7:00 po namenu 7164
p. Jernej 8:00 po namenu
p. Vili 10:00 za + Ano Veccet
p. Niko 18:00 za + Bruna Oblaka
p. Filip ~ za župnijo