Mašni nameni

KRISTUS KRALJ

VESOLJSTVA

22. november
 

 
 

 
 

 

 

p. Vili 7.30 za zdravje
p. Niko 10.00 za + Stanislava Fučka - PO SPLETU
p. Bogdan - za župnijo
     
     
     
PONEDELJEK

23. november
 

 

 

 

p. Vili 7.00 za zdravje
p. Niko 19.00 po namenu iz novembrskih pisem
p. Bogdan - za + Marijo Vončina
     
     
TOREK
24. november

 
 

 

p. Vili 7.00 za + Jurija Komela
p. Niko 19.00 po namenu iz novembrskih pisem
p. Bogdan - za zdravstvene delavce
     
     
SREDA

25. november

 

 
 

 

 

p. Vili 7.00 za + Zvonka in Tadeja Sovdat
p. Niko 19.00 po namenu iz novembrskih pisem
p. Bogdan - po namenu 7863
     
     
ČETRTEK

26. november
 

 

 

 
 

 

p. Vili 7.00 za + Marijana Badaliča
p. Niko 19.00 po namenu iz novembrskih pisem
p. Bogdan - po namenu 7870
     
     
PETEK

27. november

 

 

 

 

p. Vili 7.00 za mir - FD
p. Niko 19.00 po namenu iz novembrskih pisem
p. Bogdan - po namenu 7871
     
     
SOBOTA

28. november

 
 

 

 

 
 

 

p. Vili 7.00 za + sestro in prijatelje - obl.
p. Niko 19.00 po namenu iz novembrskih pisem
p. Bogdan - po namenu 7872
     
     
1. ADVENTNA

NEDELJA

29. november
 

 

 
 

 

p. Vili 7.30 za + Ivana Kogoja
p. Niko 10.00 za + Ivana in Jožeta Kodeleta - PO SPLETU
p. Bogdan - za župnijo