Mašni nameni

5. februar

5. NAVADNA

p. Vili 7:00 v zahvalo in priprošnjo
p. Niko 8:00 za župnijo
p. Niko 10:00 v zahvalo
p. Jernej 18:00 za zdravje, mir in v dober namen
p. Filip ~ GM: za + Franca Pintarja
     
PONEDELJEK

6. februar

p. Vili 7:00 za zdravje, mir in v dober namen
p. Niko 19:00 za + Irvina Abramoviča
p. Filip ~ za + Zarja Velikonja (8d)
p. Jernej ~ GM: za + Franca Pinterja
     
TOREK

7. februar

p. Jernej 7:00 za zdravje
p. Vili 19:00 za + brate iz hiše
p. Filip 19:00 za + Zofijo Elersič
p. Niko ~ GM: za + Franca Pinterja
     
SREDA

8. februar

p. Niko 7:00 za + Alojza, Evgenijo, Marijo in Ivanko Marc
p. Vili 19:00 za razsvetljenje
p. Filip 19:00 po namenu p. Filipa
p. Jernej ~ GM: za + Franca Pinterja
     
ČETRTEK

9. februar

p. Niko 7:00 za zdravje, mir in v dober namen
p. Jernej 19:00 za + Iva Vidmarja
p. Vili ~ GM: za + Franca Pinterja
p. Filip ~ za dobrotnike in samostansko družino
     
PETEK

10. februar

p. Jernej 7:00 po namenu
p. Vili 19:00 za + Tilko Kalan (30d)
p. Filip 19:00 GM: za + Franca Pinterja
p. Niko DUNG po namenu 6963
     
SOBOTA

11. februar

p. Vili 7:00 za + Zalko Škerlavaj
p. Niko 19:00 za + Jožefa in Kristino Drufovka, + Vinka in Lidijo Bensa
p. Vili ~ GM: za + Franca Pinterja
p. Filip ~ za dobrotnike in samostansko družino
     
12. februar

6. NAVADNA

p. Niko 7:00 za + Marto Oblak
p. Jernej 8:00 za župnijo
p. Vili 10:00 za + Rafaela Slejka
p. Niko 18:00 po namenu darovalca
p. Filip ~ GM: za + Franca Pinterja