Mašni nameni

20. NEDELJA

MED LETOM

18. avgust

 
 

 

 

p. Bogdan 7:30 za + Ivanko Brankovič
p. Vili 10:00  GM21
p. Filip 10:00 v zahvalo in priprošnjo MB
p. Niko 18:00 za + Andreja Zego
     
p. Niko 8:00 pri sv. Družini - GO
PONEDELJEK

19. avgust
 

 

p. Niko 7:00 za mir in zdravje
p. Bogdan 19:00 za + Valerijo Vidrih
p. Filip 19.00 GM22
p. Vili _ po namenu 7531
     
TOREK

20. avgust

p. Niko 7:00 za + Marijo, Bogdana in Manjo Mešiček
p. Bogdan 19:00 za + starše Stanič
p. Filip 19:00 GM23
p. Vili - po namenu 7532
     
SREDA

21. avgust
 

 

 

p. Bogdan 7:00 za + Rajka in starše Rupnik
p. Vili 19:00 za + Zdenka in starše Kuštrin
p. Filip 19.00 GM24
p. Niko - po namenu 7533
     
ČETRTEK

22. avgust
 

 

p. Bogdan 7:00 GM25
p. Niko 19:00 v zahvalo
p. Filip 19:00 za + Marijo Benedičič
p. Vili - po namenu 7534
     
PETEK

23. avgust

 

p. Niko 7:00 za + Batistič
p. Bogdan 19:00 za + Silvana
p. Filip 19:00 po namenu 7535
p. Vili - GM26
     
SOBOTA

24. avgust
 

 

p. Niko 7:00 za zdravje
p. Vili 19:00 za + Alojza Nardina
p. Filip 19:00 GM27
p. Bogdan - po namenu 7536
     
21. NEDELJA

MED LETOM

25 avgust

 
 

 

p. Niko 7:30 za + Stanislava in Avgusto Remec
p. Bogdan 10:00 za župnijo
p. Filip 10:00 GM28
p. Vili 18:00 za + Batistič
     
p. Bogdan 8.00 pri sv. Družini - GO