Mašni nameni

NEDELJA

15. april

3. VELIKONOČNA

p. Jernej 7:00 za + iz rodbine Pušner
p. Jernej 8:00 GM + Edi
p. Vili 10:00 za + Janka Perata in Ano Veket
p. Filip 18:00 za + Henrika Križaja
p. Niko 18:00 za + Franca in Jožefo Bajc
p. Vili 18:00 za + Zofijo Elersič
PONEDELJEK

16. april

p. Vili 7:00 za + Ukmar in Jamšek
p. Niko 19:00 za + Blandino Jakopič
p. Filip 19:00 GM
p. Jernej ~ po namenu
     
TOREK

17. april

p. Vili 7:00 na čast SD za razsvetljenje
p. Jernej 19:00 za + Draga in Nado Skok
p. Filip ~ GM
p. Niko ~ za božje varstvo
     
SREDA

18. april

p. Niko 7:00 po namenu
p. Vili 19:00 na čast SD za modrost
p. Filip 19:00 GM
p. Jernej ~ po namenu
     
ČETRTEK

19. april

p. Niko 7:00 po namenu
p. Jernej 19:00 na čast SD za modrost
p. Filip 19:00 GM
p. Vili ~ za + Zofko Fale
     
PETEK

20. april

p. Jernej 7:00 na čast SD za modrost
p. Vili 19:00 za + Dušana, Branka in Iredno Pirih
p. Filip 19:00 GM
p. Niko DUNG po namenu M.N.
     
SOBOTA

21. april

p. Niko 7:00 GM
p. Vili 19:00 za mir in blagoslov v družini
p. Filip 19:00 za + Jožefo Spačal - 7. dan
p. Jernej ~ po namenu
     
NEDELJA

22. april

4. VELIKONOČNA

p. Vili 7:00 za zdravje
p. Jernej 8:00 za + iz družine Cotič - Komel
p. Niko 10:00 za + Franka Franzagna
p. Filip 18:00 GM + Edi
p. Vili 18:00 za + Heleno Drosani - Stepančič