Mašni nameni

2. POSTNA N.
28. februar

 

 
 

 
 

 
 

 

 

p. Niko 7.30 za + Katarino in Romana Facchini
p. Bogdan 10.00 za župnijo - PO SPLETU
p. Vili 18.00 GM28
     
     
     
PONEDELJEK

1. marec

 
 

 

 

 

p. Bogdan 7.00 GM29
p. Niko 19.00 za osebje SB Stara Gora v zahvalo
p. Vili - za župnijo
     
     
TOREK
2. marec

 

 
 

 
 

 

p. Niko 7.00 po namenu - Ličen
p. Vili 19.00 v čast Sv. Duhu
p. Bogdan - GM30
     
     
SREDA

3. marec
 

 

 

 
 

 

 

p. Vili 7.00 za + Florijano Morel - GM1
p. Bogdan 19.00 za + mamo Cirilo
p. Niko - za + p. Lavrencija Anžela
     
     
ČETRTEK

4. marec
 

 

 

 
 

 

p. Bogdan 7.00 GM2
p. Niko 19.00 za + Bašlin - Hero
p. Vili - za zdravje
     
     
PETEK
5. marec

 

 

 

 

 

p. Vili 7.00 za + Ivota Pahorja
p. Bogdan 19.00 za + Bogdana Saksida
p. Niko DUNG GM3
     
     
SOBOTA
6. marec

 
 

 

 

 
 

 

p. Vili 7.00 za dobortnike in samostansko družino
p. Niko 19.00 za zdravje
p. Bogdan - GM4
     
     
3. POSTNA N.

7. marec

 

 
 

 

 
 

 

p. Vili 7.30 za + iz družine Kodrič
p. Niko 10.00 za župnijo - PO SPLETU
p. Bogdan 18.00 GM5