Mašni nameni

NEDELJA

18. marec

5. POSTNA

p. Vili 7:00 za + Katarino Mužina
p. Jernej 8:00 za + starše Mozetič in Beltram
p. Jernej 10:00 za + p. Aleksandra Vavpotiča in p. Stanislava Škrabca
p. Filip ~ za župnijo
p. Niko 18:00 za + Ivana in Justino Ipavec
     
PONEDELJEK

19. marec

p. Jernej 7:00 za razsvetljenje na čast sv. Jožefu
p. Vili 10:00 za + Janeza Žnidaršiča
p. Niko 19:00 na čast sv. Jožefu in Mariji
p. Filip 19:00 na čast sv. Jožefu
     
TOREK

20. marec

p. Vili 7:00 na čast Mariji za srečno operacijo
p. Jernej 19:00 za + Janka Prezlja
p. Filip 19:00 za + brata in očeta Kuštrin
p. Niko ~ po namenu M.N.
     
SREDA

21. marec

p. Niko 7:00 za božjo pomoč Filipu
p. Vili 19:00 za + Vincenca in Julko Kogoj
p. Filip 19:00 za + Blandino Jakopič (7d)
p. Jernej ~ po namenu
     
ČETRTEK

22. marec

p. Niko 7:00 za+ Hilarijo Peršič
p. Jernej 19:00 za + Antona Figlja
p. Filip 19:00 po namenu M.N.
p. Vili ~ za + Zofko Fale
     
PETEK

23. marec

p. Jernej 7:00 za + Janeza Žnidaršiča
p. Vili 19:00 za žive in + iz dru. Šonc
p. Filip 19:00 za + Jožefa Vončina
p. Niko DSO po namenu 7309
     
SOBOTA

24. marec

p. Niko 7:00 v zahvalo in Marijino priprošnjo
p. Jernej 10:00 za + Mery Lukežič
p. Vili 19:00 v čast Materi Božji
p. Filip 19:00 za + Doro Novak
     
NEDELJA

25. marec

CVETNA

p. Niko 7:00 za župnijo
p. Vili 8:00 za + Marjana in Milko Volk
p. Niko 10:00 za + Petro Bašin
p. Filip 10:00 za + Mirana Isteniča
p. Vili 18:00 za + Vladimirja Piriha