MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV

16.01.2018

Pobudo za obhajanje Tedna molitve za edinost kristjanov je pred 110 leti (1908) dal Božji služabnik p. Paul Wattson, anglikanski redovnik iz Marylanda (ZDA). Kot anglikanec je ustanovil redovno družbo (kongregacijo), ki si je zadala nalogo, da dela za edinost kristjanov (Society of the Atonement, danes: Franciscan Friars of the Atonement - Frančiškani sprave). Ker je hotel najprej zbližati anglikance in katoličane, je leta 1909 prestopil v Katoliško Cerkev. Isto leto je v katolištvo prestopila tudi celotna redovna družba. Naslednje leto je bil Wattson posvečen v duhovnika. Od leta 2015 teče postopek za razglasitev za blaženega.

Teden molitve obhajamo od 18. do 25. januarja. P. Wattson je izbral teden med praznikoma sv. Petra in sv. Pavla. Gradivo za teden molitve že dolga leta skupaj pripravljata Papeški svet za edinost in komisija Vera in cerkvena ureditev (Faith and Order) pri Svetovnem (Ekumenskem) svetu Cerkva. Namenjeno je za obhajanje tedna molitve kot tudi za ekumenska srečanja čez leto. Pri njih naj bi izražali tisto stopnjo občestva, ki je že dosežena in molili za polno edinost, ki jo hoče Kristus.

Božja previdnost je hotela, da ima na poti k edinosti osrednje mesto molitev. To pomeni, da edinost ne more biti preprosto sad človeškega delovanja. Ni uresničljiva prek naših prizadevanj, ne moremo je »izdelati«, niti ne moremo odločati o njeni obliki in času, ko bo uresničena, ampak si jo moramo pustiti podariti. Predvsem moramo pri edinosti dati prostor delovanju Svetega Duha in mu zaupati. Edinost je predvsem Božji dar. Ni ekumenizma, ki ne bi imel korenin v molitvi. Molitev je srce celotne ekumenske poti in mora ostati v središču. Tako je zapisal papež Benedikt XVI.

Zato se bomo v dneh od 18. do 25. januarja pridružili hvalnici Bogu, ki osvobaja, in prosili, da vodi kristjane naproti edinosti »v resnici in ljubezni«.