OZNANILA

13.07.2018

3. VELIKONOČNA NEDELJA - 18. 4. 2021

  • Danes je 3. velikonočna nedelja, ko začnemo teden molitve za duhovne in redovne poklice. »Prosite in boste prejeli!« so Jezusove besede, zato je smiselna in na mestu molitev, da nam Gospod nakloni novih oznanjevalcev  evangelija. Ob 10. uri bomo posredovali mašo preko YT in omogočili prejem obhajila med 11.00 in 11.30.
  • Prvo obhajilo bo tudi letos na Sveti Gori v nedeljo, 16. maja ob 11.30. Družine prvoobhajancev so povabljene k udeležbi pri svetih mašah. Župnijo in oltarno občestvo vabimo k molitvenemu spremstvu.
  • Starši prvoobhajancev – v sredo se bomo na zoomu zopet srečali v drugem delu verouka ob 18. uri.
  • Birmanci se aktivno pripravljajo na prejem zakramenta Svetega Duha. Vsako nedeljo imajo sveto mašo v dvorani ob 19. uri. Slovesnost sv. Birme bo v soboto, 19. junija ob 15. uri. Tudi birmance in njihove družine priporočamo molitveni podpori.
  • Darovanje ali ofer – vsem, ki ste darovali ob župnijskem prazniku za nadaljevanje obnove cerkve, se iskreno zahvaljujemo. Bog povrni.
  • Prihodnja nedelja bo 4. velikonočna in nedelja Dobrega Pastirja, z mislijo na vse, ki jih Bog kliče v svojo službo, da bi se s pogumom odločali slediti Njegovemu klicu. Ob 10. uri bo prenos maše na YT. Prejem obhajila od 11.00 do 11.30.