PRAZNIK POVIŠANJA SV. KRIŽA

08.09.2017

V četrtek, 14. septembra je god naše Slovenske frančiškanske province.

Hvaležni smo vam za vse dobro, ki ga storite za nas. Našo provinco priporočamo v molitveni spomin.