SPOVEDOVANJE V VELIKEM TEDNU

07.04.2017

SPOVEDOVANJE v velikem tednu bo vsak dan med mašami ob 7. zjutraj in pri večerni ob 19. uri, poleg tega bomo na voljo za spoved:

- vsak dan od velikega ponedeljka do velikega petka: od 9.00 do 11.30 in od 15.00 do 17.30,

- velika sobota: od 9.00 do 11.30.

Božje odpuščanje naših grehov je zasluženje Jezusove smrti na križu.