Torkovi muzejski večeri

Vabimo Vas na muzejski torkov večer

10. aprila 2018 ob 19. uri v Vilo Bartolomei v Solkanu

Odprtje razstave Pisna dediščina: kako jo ohranjamo in restavriramo in

predavanje

 

Dr. Jedert Vodopivec Tomažič bo predstavila Center za konserviranje in

restavriranje pisne in grafične dediščine, ki deluje v okviru Arhiva Republike

Slovenije. Center skrbi tako za gradivo osrednjega nacionalnega arhiva in

slovenskih regionalnih arhivov kot za drugo ogroženo slovensko pisno, grafično

in likovno dediščino na papirju in pergamentu pri vseh zainteresiranih

ustanovah ali posameznikih, ki hranijo in uporabljajo tovrstno dediščino ali

upravljajo z njo. Mag. Blanka Avguštin Florjanovič pa nam bo v nadaljevanju

ponudila vpogled v frančiškanske knjižnice,njihove vezave ter znanja, ki nam jih

take knjižnice prinesejo. Med njimi ima posebno mesto tudi Škrabčeva knjižnica,

ki deluje v samostanu na Kostanjevici v Novi Gorici.

Na razstavi bo na ogled tudi nekaj primerov knjižnega gradiva iz te knjižnice.

Sodelujeta: Dr. Jedert Vodopivec Tomažič in mag. Blanka Avguštin
Florjanovič (Center za konserviranje in restavriranje pisne in grafične
dediščine, Arhiv Republike Slovenije)
Z dogodkom se Goriški muzej pridružuje prireditvam v počastitev Škrabčevega leta, ki so ga

ob 100. obletnici smrti patra Stanislava Škrabca razglasili v Frančiškanskem samostanu na

 Kostanjevici v Novi Gorici.