Škrabčeva misel II

Zbornik s simpozija 1996

POZOR! Datoteke »DOC« so datoteke programa Microsoft Word. Besedilo je bilo pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola (http://tinyurl.com/ZRCola), ki ga je na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani (http://www.zrc-sazu.si) razvil dr. Peter Weiss, za kar se mu še posebej zahvaljujemo, saj je veliko znakov pripravil posebej za Škrabčevo misel. Predlogo za dodajanje pisave 00 ZRCola na spletne strani je 14. septembra 2013 pripravil Pavel Remic-Weiss.

Besedila vključujejo posebne znake (za fonetično izgovorjavo in druge), ki jih nabori običajno ne vsebujejo. Da bi jih lahko prebrali na svojem računalniku, je potrebno, da si namestite pisavo »ZRCola«, ki jo v štirih oblikah najdete na spletni strani ZRCola (ttf pisave). Na tej strani najdete tudi ustrezna navodila.

V primeru nejasnosti posebnih znakov si lahko pomagate z besedili v »PDF« obliki.


PLATNICE - PDF

P. Matej Papež: Drugemu zborniku s simpozija '96 na pot – PDF  DOC

Jože Toporišič: Naglasni premiki slovenskega jezika po Škrabcu – PDF  DOC

Marko Jesenšek: Škrabec o glasovjih praslovanščine in slovenščine – PDF  DOC

Majda Merše: Škrabčev prikaz protestantskega pravopisa – PDF  DOC

Jerica Snoj: Škrabčevo zapisovanje glasovja v jezikoslovju – PDF  DOC

France Žagar: Stanislav Škrabec in glasno branje knjižnega jezika – PDF  DOC

Zinka Zorko: S. Škrabčev prikaz odrazov polglasnika v slovenščini – PDF  DOC

Zvonka Praznik: Določna in nedoločna oblika pridevnika pri Škrabcu (in v slovenskem jezikoslovju) – PDF  DOC

Martina Križaj Ortar: Performativna in poročanjska raba glagolov rekanja (Ob Škrabčevem izvršilnem sedanjiku) – PDF  DOC

Branka Lazar: Posebnosti Škrabčevega oblikoslovja samostalnikov (Ob Valjavčevem »Prinosu«) – PDF  DOC

Irena Orel: Škrabčeva obravnava predlogov – PDF  DOC

Martina Orožen: Stanislav Škrabec o prislovu in njegova prislovna raba – PDF  DOC

Rada Cossuta: Raba prihodnjika po Škrabcu – PDF  DOC

Vlado Nartnik: Škrabec o razmerju obeh nedoločnikov in namenilnika – PDF  DOC

Milena Hajnšek Holz: Škrabčeva teorija in praksa stopnjevanja – PDF  DOC

Ljudmila Bokal: Škrabčeva besedotvorna načela – PDF  DOC

Metka Furlan: K nastanku slovenskih narečnih oblik svojilnih zaimkov m?j, tv?j, sv?j tipa mójga... – PDF  DOC

Marko Snoj: Kaj je kaj? – PDF  DOC

Irena Stramljič Breznik: Škrabčeva obravnava priponskih obrazil (a/i) v/(?c) – PDF  DOC

Jože Toporišič: Spremna beseda k Škrabčevim dnevom II – PDF  DOC

P. Matej Papež: Drugemu Škrabčevemu simpoziju na pot – PDF  DOC

Pisne objave o Škrabčevih dnevih – PDF  DOC

Kazalo, kolofon – PDF  DOC

 

PLATNICE - PDF