Škrabčeva misel III

Zbornik s simpozija 1998

POZOR! Datoteke »DOC« so datoteke programa Microsoft Word. Besedilo je bilo pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola (http://tinyurl.com/ZRCola), ki ga je na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani (http://www.zrc-sazu.si) razvil dr. Peter Weiss, za kar se mu še posebej zahvaljujemo, saj je veliko znakov pripravil posebej za Škrabčevo misel. Predlogo za dodajanje pisave 00 ZRCola na spletne strani je 14. septembra 2013 pripravil Pavel Remic-Weiss.

Besedila vključujejo posebne znake (za fonetično izgovorjavo in druge), ki jih nabori običajno ne vsebujejo. Da bi jih lahko prebrali na svojem računalniku, je potrebno, da si namestite pisavo »ZRCola«, ki jo v štirih oblikah najdete na spletni strani ZRCola (ttf pisave). Na tej strani najdete tudi ustrezna navodila.

V primeru nejasnosti posebnih znakov si lahko pomagate z besedili v »PDF« obliki.


PLATNICE - PDF

P. Andrej Vovk: Škrabčevim dnevom na pot – PDF  DOC

Jože Toporišič: Stanislav Škrabec kot kritik in polemik v Cvetju – PDF  DOC

Katarina Bedina: Nepopustljivi Škrabčev boj za slovensko liturgično petje – PDF  DOC

Martina Orožen: Škrabčeva polemika o protialkoholnem gibanju primer globinske semantike – PDF  DOC

Janez Jug: Škrabčeva kritika mednarodnega jezika esperanta – PDF  DOC

Majda Merše: Škrabčev prikaz slovenskih slovničarjev – PDF  DOC

Irena Orel: Fran Levstik, Karel Štrekelj in Fran Ramovš v Škrabčevih jezikoslovnih delih – PDF  DOC

Irena Stramljič Breznik: Škrabčeve ocene Breznikovih jezikoslovnih prispevkov – PDF  DOC

Karmen Kenda Jež: Jan Baudouin de Courtenay v Škrabčevih spisih – PDF  DOC

Rado L. Lenček: Še o Škrabčevih pismih Janu Baudouinu de Courtenayju – PDF  DOC

Ljudmila Bokal: Škrabčeva besedoslovna načela – PDF  DOC

Andreja Žele: Razlagalne skladenjske opombe v Škrabčevih Jezikoslovnih spisih – PDF  DOC

Zinka Zorko: Oblika vucke v prekmurskih besedilih in narečju (Škrabčeva polemika z Vatroslavom Oblakom) – PDF  DOC

Jožica Narat: Prekmurščina v delih p. Stanislava Škrabca – PDF  DOC

Vera Smole: Naglas velelniških oblik pri Škrabcu in v nekaterih slovenskih narečjih – PDF  DOC

Janko Moder: Škrabčevi pogledi na prevajanje – PDF  DOC

Aleksander Bjelčevič: Koliko velja Škrabčev zakon o alternaciji iktov v jambih in trohejih za književno poezijo – PDF  DOC

Marja Bešter: »Listnica« v Cvetju z vertov sv. Frančiška – PDF  DOC

Rada Cossutta: Prevzemanje besed iz jezika v jezik – PDF  DOC

Jože Toporišič: Spremna beseda k Škrabčevi misli III – PDF  DOC

Pisne objave o Škrabčevih dnevih – PDF  DOC

Kazalo, kolofon – PDF  DOC

 

PLATNICE - PDF