Škrabčeva misel IV

Zbornik s simpozija 2002

POZOR! Datoteke »DOC« so datoteke programa Microsoft Word. Besedilo je bilo pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola (http://tinyurl.com/ZRCola), ki ga je na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani (http://www.zrc-sazu.si) razvil dr. Peter Weiss, za kar se mu še posebej zahvaljujemo, saj je veliko znakov pripravil posebej za Škrabčevo misel. Predlogo za dodajanje pisave 00 ZRCola na spletne strani je 14. septembra 2013 pripravil Pavel Remic-Weiss.

Besedila vključujejo posebne znake (za fonetično izgovorjavo in druge), ki jih nabori običajno ne vsebujejo. Da bi jih lahko prebrali na svojem računalniku, je potrebno, da si namestite pisavo »ZRCola«, ki jo v štirih oblikah najdete na spletni strani ZRCola (ttf pisave). Na tej strani najdete tudi ustrezna navodila.

V primeru nejasnosti posebnih znakov si lahko pomagate z besedili v »PDF« obliki.


PLATNICE - PDF

P. Mari Osredkar OFM: Četrtemu Škrabčevemu simpoziju na pot - PDF  DOC

Jože Toporišič: Besedna družina slovén– pri Škrabcu - PDF  DOC

Jakob Müller: Raba imena Slovenci v 16. stoletju - PDF  DOC

Majda Merše: Škrabec o razmerju med nemščino in slovenščino - PDF  DOC

Irena Orel: Francoski jezik, Francozi in Francija v Škrabčevih Jezikoslovnih delih - PDF  DOC

Rada Cossutta: Škrabec o italijanizmih in furlanizmih v slovenščini - PDF  DOC

Janko Moder: Stanislav Škrabec o odmevih nemščine v slovenskih lastnih imenih - PDF  DOC

Kozma Ahačič: Škrabčev odnos do latinskega jezika - PDF  DOC

Francka Premk: Škrabčevo soočanje s staro hebrejščino in slovenskim zgodovinskim besedjem - PDF  DOC

Irena Stramljič Breznik: Hrvaščina v Škrabčevih jezikoslovnih obravnavah - PDF  DOC

Ljudmila Bokal: Neslovenski izvori tujega besedja pri Stanislavu Škrabcu - PDF  DOC

Jožica Narat: Kranjci in kranjsko v delih p. Stanislava Škrabca - PDF  DOC

Jožica Škofic: Gorenjščina v delih p. Stanislava Škrabca - PDF  DOC

Marko Jesenšek: Škrabec o deležu dežel in pokrajin pri normi - PDF  DOC

Mihaela Koletnik: Vzhodnoštajersko narečje v Jezikoslovnih delih p. Stanislava Škrabca - PDF  DOC

Zinka Zorko: Koroška narečja v razpravah p. Stanislava Škrabca - PDF  DOC

Marjeta Humar: Gorenjci, gorenjsko, gorenjščina v Škrabčevih delih - PDF  DOC

Igor Ž. Žagar: Teorija performativa pri Stanislavu Škrabcu - PDF  DOC

Matejka Grgič: Antična filozofija jezika v Škrabčevem opusu: problem časa - PDF  DOC

Marija Stanonik: Stanislav Škrabec in slovenska slovstvena folklora - PDF  DOC

Martina Orožen: S. Škrabec ob tisočletnici sv. Cirila in Metoda - PDF  DOC

Jože Toporišič: Stanislav Škrabec v boju za slovenski bogoslužni jezik. Ob tisočletnici Metodove smrti - PDF  DOC

Pozdravne besede četrtemu simpoziju: p. Mari Osredkar, p. Stanislav Zore, Črtomir Špacapan, Jože Toporišič, Marko Jesenšek, p. Nikolaj Žvokelj - PDF  DOC

Spremna beseda strokovnega vodje simpozija in urednika zbornika Škrabčeva misel IV Jožeta Toporišiča - PDF  DOC

Dodatek treh še ne objavljenih Škrabčevih besedil; Prečastiti pater provincijalj! (Ciprijan Napast, 1884–1959); Dragi pater lektor! (p. Konstantin Luzar); V sporazumljanje! (Čas 11 (1917), str. 279–289) - PDF  DOC

Za Škrabčev spomenik - PDF  DOC

Pisne objave o Škrabčevih dnevih - PDF  DOC

Kazalo, kolofon - PDF  DOC

 

PLATNICE - PDF