Škrabčeva misel VI

Zbornik s simpozija 2007

POZOR! Datoteke »DOC« so datoteke programa Microsoft Word. Besedilo je bilo pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola (http://tinyurl.com/ZRCola), ki ga je na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani (http://www.zrc-sazu.si) razvil dr. Peter Weiss, za kar se mu še posebej zahvaljujemo, saj je veliko znakov pripravil posebej za Škrabčevo misel. Predlogo za dodajanje pisave 00 ZRCola na spletne strani je 14. septembra 2013 pripravil Pavel Remic-Weiss.

Besedila vključujejo posebne znake (za fonetično izgovorjavo in druge), ki jih nabori običajno ne vsebujejo. Da bi jih lahko prebrali na svojem računalniku, je potrebno, da si namestite pisavo »ZRCola«, ki jo v štirih oblikah najdete na spletni strani ZRCola (ttf pisave). Na tej strani najdete tudi ustrezna navodila.

V primeru nejasnosti posebnih znakov si lahko pomagate z besedili v »PDF« obliki.


PLATNICE - PDF

P. David Šrumpf: Nagovor povabljenim na 6. simpozij o delu p. Stanislava Škrabca – PDF  DOC

Jože Toporišič: Moščanski naglas v primeri s Škrabčevim knjižnim – PDF  DOC

Matej Šekli: Naglasni sestav govora vasi Jevšček pri Livku nadiškega narečja slovenščine v luči relativne kronologije slovenskih naglasnih pojavov – PDF  DOC

Mihaela Koletnik: Odrazi akuta v prekmurskem narečju ob Škrabčevi naglasni teoriji slovenskega knjižnega jezika – PDF  DOC

Jožica Škofic: Glagolski naglas pri Škrabcu in v zgornjegorenjskih govorih po gradivu za SLA – PDF  DOC

Andreja Žele: Naglaševanje v južnonotranjskih govorih (glede na naglasno teorijo S. Škrabca) – PDF  DOC

Bernard Rajh: Tipologija in razvrstitev naglašenih samoglasnikov v severozahodnoprleškem govoru – PDF  DOC

Zinka Zorko: Kapelski naglas v primeri s (Škrabčevim) knjižnim – PDF  DOC

Melita Zemljak Jontes: Odrazi akutiranih samoglasnikov v sevniško–krškem govoru štajerske narečne skupine – PDF  DOC

Danila Zuljan Kumar: Besedni red v govorjenem slovenskem narečnem jeziku – PDF  DOC

Rada Cossutta: Ob Škrabčevi naglasni teoriji: breznaglasnice v Kriškem govoru – PDF  DOC

Jože Toporišič: Spremna beseda k Škrabčevi misli VI – PDF  DOC

P. David Šrumpf: Vabilo na simpozij – PDF  DOC

P. David Šrumpf: Sprememba termina simpozija – PDF  DOC

Jože Toporišič: Tematika 6. simpozija o Škrabčevem jezikoslovnem opusu – Škrabčeva naglasna teorija slovenskega knjižnega jezika in slovenska narečja – PDF  DOC

Pozdravne besede ob slovesnem začetku simpozija: P. David Šrumpf; P. dr. Viktor Papež; Mirko Brulc; Miran Košuta; P. Nikolaj Žvokelj – PDF  DOC

Jože Toporišič: Bogoslužje in družabno srečanje – PDF  DOC

P. David Šrumpf: Pismo novinarjem za tiskovno konferenco na 6. simpozij – PDF  DOC

P. Vid Lisjak: Besede na pot petemu Škrabčevemu simpoziju – PDF  DOC

Pisne objave o 5. in 6. Škrabčevih dnevih – PDF  DOC

Častni odbor Škrabčevih dnevov – PDF  DOC

Organizacijski odbor Škrabčevih dnevov – PDF  DOC

Kazalo, kolofon – PDF  DOC

Sponzorji, cip – PDF  DOC

 

PLATNICE - PDF