Škrabčeve publikacije

Leta 1994 je bil na Kostanjevici ustanovljen Škrabčev odbor, katerega namen je bil poživiti in ovrednotiti duhovno in jezikoslovno dediščino p. Stanislava Škrabca, največjega jezikoslovca slovenista, ki je najbolj ustvarjalno obdobje svojega življenja preživel na Kostanjevici. Škrabčev odbor je poskrbel, da imamo danes ves Škrabčev jezikoslovni opus izdan v štirih knjigah zbranega dela. 

Slikovne različice del:

Besedilne različice del:

Jezikoslovna dela je uredil akademik prof. dr. Jože Toporišič, prof. Janko Moder pa je sestavil Imensko in stvarno kazalo k Jezikoslovnim delom patra Stanislava Škrabca.

Janko Moder: Imensko in stvarno kazalo k Jezikoslovnim delom patra Stanislava Škrabca, 1999

Uvodni del A  B  C  Č-Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L
M  N  O  P  Q  R  S  Š-Ś  T  U  V  W-X-Y  Z  Ž  Vsebina  Zakljucni del

Janko Moder: Imensko in stvarno kazalo k Jezikoslovnim delom patra Stanislava Škrabca, 1999.pdf

Škrabčev odbor je izdal tudi nekaj drugih knjig o p. Stanislavu Škrabcu in Kostanjevici in pod vodstvom dr. Jožeta Toporišiča organiziral šest znanstvenih simpozijev Škrabčeva misel, katerih sadovi so izšli v šestih zbornikih.

Škrabčeva misel I (Zbornik s simpozija 1994) - Prispevki

Škrabčeva misel II (Zbornik s simpozija 1997) - Prispevki

Škrabčeva misel III (Zbornik s simpozija 1998) - Prispevki

Škrabčeva misel IV (Zbornik s simpozija 2002) - Prispevki

Škrabčeva misel V (Zbornik s simpozija 2005) - Prispevki

Škrabčeva misel VI (Zbornik s simpozija 2007) - Prispevki

Med izdanimi publikacijami v okviru Škrabčevega odbora je tudi delo p. Bruna Korošaka o p. Stanislavu Škrabcu.

P. Bruno Korošak: P. Stanislav Škrabec, frančiškan, 2001

PDF

DOC

p. Stanislav Škrabec: Jezikoslovni spisi, 1916-1919
(PDF)