ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

V letu 2015 se je sestavil nov Župnijski pastoralni svet (ŽPS). Vseh članov, ki so imenovani za obdobje 5 let, skupaj z p. Marijanom in p. Tomažem je 22.

Župnijski pastoralni svet je skupina, ki združuje predstavnike vseh skupin na župniji ter je kot taka v veliko pomoč župniku. ŽPS ima sejo vsaka dva meseca. Tajnik ŽPS, ki vodi posamezne seje je laik, predsednik pa je župnik. Pred vsako sejo se župnik najprej sestane s tajništvom, da skupaj izdelajo dnevni red napovedane seje. ŽPS spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji, na področju oznanjevanja, bogoslužja, praznovanja ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov. ŽPS je razdeljen na podskupine: Skupina za oznanjevanje in liturgijo, skupina za bogoslužje, skupina za Karitas in predstavniki župnijskega gospodarskega sveta, ki je svet zase, vendar v okviru ŽPS. Vsi člani se zavedamo, da v današnjem času brez pogovornega sodelovanja ne gre, zato je želja, da se vsaka skupina dobiva tudi posebej, da seje ŽPS tako potekajo lepše in rodovitneje.  Prav utrip župnije in pastoralno delovanje se mora čutiti v sestavi in delovanju ŽPS.