Adventno romanje na Koroško

26.11.2018

Adventno romanje bo v soboto, 1. decembra.

Tokrat bomo obiskali Južno Koroške kraje v Avstriji. Kosilo v Škocjanu, maša v Dobrli vasi, ogled adventnega Celovca in zaključek v Vrbi ob Vrbskem jezeru.

Cena romanja je 32 €. Prijavite se v zakristiji.