Biseri Škrabčeve knjižnice

Adam Bohorič: Arcticae horulae, 1584

Po zaključku katalogizacije knjižnega gradiva leta 2009 se je v knjižnici nadaljevalo delo z digitalizacijo najdragocenejšega knjižnega gradiva.

Tako je bila najprej digitalizirana Bohoričeva slovnica slovenskega jezika Zimske urice. Knjiga je bila v celoti restavrirana leta 1994 v restavratorskem oddelku Arhiva Slovenije v Ljubljani z mecenskim darom podjetja Rosi Zgonc, d. o. o., iz Ljubljane.

I - Platnice (sprednje in zadnje)
II - Predgovor
III-1 (str. 1 - 65)
III-2 (str. 66 - 134)
III-3 (str. 135 - 176)
IV - De Sintaxi Latincarniolana
V - Examen Sintaxeos in Oratione Dominica; De Metaplasmi
VI - Index Eorum
 

Albertus Magnus: Compendium theologicae veritatis, 1476

Najstarejša med inkunabulami, ki je hkrati tudi najstarejša knjiga v knjižnici, je iz leta 1476. Gre za delo Albertusa Magnusa Compendium theologicae veritatis. Inkunabula je v celoti restavrirana z darom Lions kluba iz Nove Gorice. Restavratorske posege so opravili v restavratorskem oddelku Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani leta 1996.

III.
IV.
V.
VI.
VII.