Delavnica na MIC-u za izdelavo plakata in kazalk

ŠKRABEC VABI

Letos obeležujemo 100-obletnico smrti jezikoslovca p. Stanislava Škrabca. V okviru tega jubileja se odvijajo številni dogodki, ki so usmerjeni v popularizacijo njegovega življenja in dela, predvsem pa bivanja v našem prostoru. Stanislav Škrabec je na Kostanjevici nad Novo Gorico preživel kar 42 let. Frančiškanski samostan Kostanjevica je zato leto 2018 poimenoval Škrabčevo leto.

Tudi ŠCNG bo sodeloval v okviru Škrabčevega leta, in sicer z dvema natečajema. Oba natečaja bosta izpeljana v sodelovanju s Samostanom Kostanjevica in Slavističnim društvom Nova Gorica. V četrtek, 5. aprila 2018, sta dijakom o natečajih spregovorila p. Jernej Kurinčič (gvardijan frančiškanskega samostana na Kostanjevici) in oblikovalka Elza Pavšič (oblikovala je logotip Škrabčevega leta). Prvo šolsko uro sta nagovorila dijake tehniške gimnazije in dijake SPLŠ, tretjo šolsko uro pa dijake ERŠ in SETŠ. Dijake in gosta je pozdravil tudi ravnatelj SPLŠ Herman Besednjak.

P. Jernej je povedal par besed o Škrabčevem življenju, osredotočil pa se je na njegovo jezikoslovno delo, natančneje na glasoslovje. Dijake je povabil naj s table glasno preberejo nekaj slovenskih besed z označenimi naglasi. Dijaki so naglase pri izgovoru bolj ali manj upoštevali. To je bila podlaga za razlago oz. navodila za oblikovanje računalniške igrice. Pater je prikazal nekaj primerov, kako naj bi računalniška igrica izgledala (iskanje besed s pravim naglasom, izločanje besed z nepravim naglasom, bojevanje z besedami ipd.). Vse dijake je povabil k sodelovanju.

Arhitektka Elza Pavšič je predstavila drugi natečaj, tj. izdelovanje plakatov in knjižnih kazalk, s katerimi bodo dijaki popularizirali Škrabčevo ime in njegovo delo. Na začetku je predstavila p. Stanislava Škrabca in svoja soočanja z njim. Poudarila je, da je za dober izdelek potrebno poznavanje osebe. Potem je skozi projekcijo opisala kratek pregled zgodovine plakatov in njihove značilnosti. Dijake je povabila, naj izdelajo plakate in knjižne kazalke v poljubni tehniki, lahko kot posamezniki ali v skupini. Najboljši izdelki bodo natisnjeni in nagrajeni.

Zapisala Vasilija Rupnik

 

Poglejte si tudi povezavo

Galerija: