Jubileji 2023

JUBILEJNO LETO 2023

Do konca leta 2023 bomo v župniji in hkrati tudi našem mestu praznovali: 400-letnico postavitve prve kapelice - cerkvice na Kostanjevici, 70-letnico župnije in 150-letnico rojstva p. Aleksandra Vavpotiča. Leto teh pomembnih jubilejev je bilo predstavljeno na belo nedeljo (20. aprila 2022), ko se že po običaju vsako leto praznuje župnijski praznik ali žegnanje. Praznični dan - god je namreč 25. marca na Gospodovo oznanjenje Mariji, ki pa je običajno v postu. Ker takrat praznovanja niso primerna, se zunanje praznovanje in druženje faranov ob dobrotah opravi po veliki noči. Letos je bil glavni poudarek na objavi Jubilejnega leta 2023, ki je bilo predstavljeno po večerni maši.

400 let prve cerkvice na Kostanjevici: zgodovina hrani zapise o prvi cerkvici, ki jo je na vzpetini nad Gorico, imenovani Kostanjevica, dal postaviti pobožni grof Matija Thurn l. 1623. Današnjo podobo sta samostan in cerkev dobila v času karmeličanov ter po obnovi in dograditvi po 1. svetovni vojni. Obnova porušenih in poškodovanih stavb je trajala od leta 1923 do 1930, opremljanje in krašenje notranjščine pa še dlje. Takrat je bila tudi ponovno posvečena v čast Gospodovemu oznanjenju Mariji. Za cerkev skrbijo že več kot 210 let, od l. 1811, frančiškani, pred tem pa je bila za daljše in pomembno obdobje v skrbi karmeličanov, ki so bili tu 135 let (1650–1785). Objekti so bili tudi ob pomoči in ljubezni vernikov vedno znova obnovljeni, najbolj se tega spominjamo ob razdiralni moči potresa l. 1976. V zadnjih letih je Frančiškanska provinca s pomočjo občinskih in republiških sredstev, pa tudi prispevkov faranov in donatorjev, pričela z restavriranjem in obnovo slikovnega (freske) in štukaturnega okrasja v cerkvi. Cerkev je bila po potresu sicer popravljena in prebeljena, freske in štukature pa doslej niso bile generalno obnovljene.

70 let župnije: naša župnija je pridobila ta status - uradno povišanje vikarije v župnijo - z dekretom 17. 11. 1953. Najprej je bila na Kostanjevici leta 1947 ustanovljena vikarija, ki pa je delovala v svojstvu župnije, opravljala je vse naloge kot župnija. Dr. Franc Močnik  je dekret o ustanovitvi podpisal takoj po določitvi meje z Italijo, 16. 9. 1947 (Pariški mirovni sporazum je stopil v veljavo 15. 9. 1947). Tako letos lahko praznujemo 75-letnico vikarije in naslednje leto 70-letnico župnije z nazivom Župnija Nova Gorica Kapela. Do leta 1976 je bila edina župnija v mestu.

P. Aleksander Vavpotič (1873–1916): že 150 let bo preteklo od rojstva ubitega frančiškanskega brata. Bil je katehet, organist in učitelj petja. Po italijanskem bombardiranju Kostanjevice l. 1915/16 je sam ostal v samostanu kot varuh svetišča in samostana. Občasno je moral iti v Gorico po opravkih ali po hrano. Na poti iz Gorice so ga nekoč prijeli italijanski vojaki, ga obtožili, da je vohun in ga brez obsodbe ubili v železniškem predoru pod Kostanjevico. V spomin nanj in njegovo žrtev je bil v l. 2017 po njem poimenovan prenovljeni atrij - zunanji prostor med cerkvijo in samostanom. V atriju ob vhodu v cerkev je slikarka Mira Ličen Krmpotić naslikala vstajenjsko podobo kraja usmrtitve, abstraktno fresko, ki je poimenovana tudi Frančiškova sončna pesem in nas spominja na kruti dogodek.