Mašni nameni

 

1. ADVENTNA

NEDELJA
 

28. november

 
 

 
 

 
 

 

 

p. Vili 7.30 za + Jožefa in Marico Vončina
p. Niko 10.00 za + Radota Ličena
p. Niko 18.00 NP
p. Bogdan - po namenu 8014
     
     
PONEDELJEK
29. november

 
 

 

 

 

p. Vili 7.30 za zdravje po namenu
p. Niko 19.00 NP
p. Bogdan - po namenu 8015
     
     
TOREK
30. november
 

 

 
 

 
 

 

p. Vili 7.00 za + Milana in Doro Benko
p. Bogdan 19.00 NP
p. Niko - za župnijo
     
     
SREDA

1. december
 

 

 

 
 

 

 

p. Bogdan 7.00 za + Jožeta Peternelja
p. Niko 19.00 za + Dragico Koršič in Ivanko Mavrič
p. Vili - po namenu 8016
     
     
ČETRTEK

2. december
 

 

 

 
 

 

p. Niko 7.00 za + Marijana Breclja
p. Bogdan 19.00 za + starše Jeram in Šekli
p. Vili - po namenu 8017
     
     
PETEK
3. december

 

 

 

 

 

p. Vili 7.00 za + Klavdija Gulina
p. Bogdan 19.00 za + Marijo Valič
p. Niko DUNG po  namenu 8018
     
     
SOBOTA

4. december
 

 
 

 

 

 
 

 

p. Niko 7.00 za dobrotnike in samostansko družino
p. Vili 19.00 za + Vereno Prijon
p. Bogdan - po  namenu 8019
     
     
2. ADVENTNA

NEDELJA

5. december

 
 

 

 
 

 

p. Vili 7.30 za zdravje
p. Bogdan 10.00 za + Antonijo Petrevčič
p. Niko 18.00 za + Jurija Komelja