Mašni nameni

 

11. NML

13. junij

 
 

 
 

 
 

 

 

pVili 7.30 za + Jožeta Šaverja 
p. Bogdan 10.00 v zahvalo - PO SPLETU
p. Niko 18.00 GM8
     
     
     
PONEDELJEK
14. junij

 
 

 

 

 

p. Niko 7.00 GM9
p. Bogdan 19.00 v zahvalo
p. Vili - za župnijo
     
     
TOREK
15. junij

 

 
 

 
 

 

p. Bogdan 7.00 za srečno pot in vrnitev
p. Niko 19.00 v zahvalo za 80 let življenja
p. Vili - GM10
     
     
SREDA

16. junij
 

 

 

 
 

 

 

p. Niko 7.00 GM11
p. Niko 19.00 za + Marijo Božič
p. Vili - za + Vero Šenk - družina Lavrič
     
     
ČETRTEK
17. junij

 

 

 
 

 

p. Niko 7.00 za zdravje
p. Niko 19.00 GM12
p. Vili - za + Vero Šenk - družina Zgonc
     
     
PETEK

18. junij

 

 

 

 

 

p. Niko 7.00 za + Ivanko in Janeza Žnidaršiča
p. Bogdan 19.00 za + Andreja Zega
p. Niko DUNG za + Vero Šenk - družina Belaj
p. Vili GM13
     
SOBOTA

19. junij
 

 
 

 

 

 
 

 

p. Vili 7.00 za + Lauro Petrevčič
g. S. Rebec 11.00 za birmance
p. Niko 19.00 GM14
p. Bogdan - za starše birmancev
     
12. NML
20. junij

 

 
 

 

 
 

 

p. Bogdan 7.30 GM15
p. Niko 10.00 za + Stanka Šateja - PO SPLETU
p. Vili 18.00 za + Marto Pavlica - 30. dan