Mašni nameni

20. NML

14. avgust

 

 
 

 
 

 
 

 

 

p. Boštjan 7.30 za + Vero Vugrinec
p. Niko 10.00 za župnijo
p. Vili 18.00 za + Teo Luznar - ob pogrebu
     
     
     
MARIJINO

VNEBOVZETJE

15. avgust

 

 
 

 

 

 

p. Vili 7.30 za + mamo Vido Špelič
p. Boštjan 10.00 za + brate Fučka
p. Boštjan 18.00 za + Antona Vidmarja
     
     
TOREK

16. avgust
 

 

 

 
 

 
 

 

p. Niko 7.00 po namenu družine Uršič
p. Vili 19.00 v zahvalo MB
p. Boštjan DUNG za spreobrnjenje
     
     
SREDA

17. avgust
 

 

 

 

 
 

 

 

p. Vili 7.00 v zahvalo za zdravje
p. Boštjan 19.00 za + Marijo Rusjan
p. Niko - po namenu 8175
     
     
ČETRTEK
18. avgust

 

 

 

 
 

 

p. Boštjan 7.00 za + Heleno Miklavčič
p. Niko 19.00 za Antona in Marijo Lovrič
p. Vili - po namenu 8176
     
     
PETEK
19. avgust

 

 

 

 

 

 

p. Niko 7.00 za + Tineta Bitenca
p. Vili 19.00 za + Ivana in Jožefo Drekonja
p. Boštjan - po namenu 8177
     
     
SOBOTA

20. avgust
 

 
 

 

 

 
 

 

p. Vili 7.00 v priprošnjo Magdaleni Gornik
p. Boštjan 19.00 za + Valerijo Vidrih
p. Niko -  
     
     
21. NML

21. avgust

 
 

 

 
 

 

p. Niko 7.30 za + Rajka Rupnika
p. Vili 10.00 za + Zinko Dernovšček - 30. dan
p. Boštjan 18.00 za župnijo