Mašni nameni

 

3. NML - nedelja

BOŽJE BESEDE

23. januar

 
 

 
 

 
 

 

 

p. Niko 7.30 za župnijo
p. Bogdan 10.00 za + Alojza Vidmarja
p. Vili 18.00 za + Narčiza Oblaka
     
     
     
PONEDELJEK
24. januar

 
 

 

 

 

p. Niko 7.00 za + Stanislava Faleta in Zmbirtove
p. Bogdan 19.00 za + Emila Rupnika
p. Vili - po namenu 8044
     
     
TOREK
25. januar
 

 

 
 

 
 

 

p. Bogdan 7.00 za + Bole
p. Vili 19.00 za zdravje
p. Niko - po namenu 8050
     
     
SREDA
26. januar

 

 

 

 
 

 

 

p. Vili 7.00 za župnijo
p. Bogdan 19.00 za + Iva Gulina
p. Niko - po  namenu 8051
     
     
ČETRTEK
27. januar
 

 

 

 
 

 

p. Niko 7.00 za mir FD
p. Bogdan 19.00 v čast MB v zahvalo
p. Vili - po namenu 8052
     
     
PETEK
28. januar

 

 

 

 

 

p. Vili 7.00 za + Stanislava Faleta in Zmbirtove
p. Niko 19.00 za + Ivana in Danico Bavcon
p. Bogdan - po namenu 8053
     
     
SOBOTA
29. januar
 

 
 

 

 

 
 

 

p. Niko 7.30 za duše v vicah
p. Vili 19.00 za dobrotnike in samostansko družino
p. Bogdan - po namenu 8054
     
     
4. NML

30. januar

 
 

 

 
 

 

p. Vili 7.30 za župnijo
p. Niko 10.00 za + Andrejko Markovčič
p. Niko 18.00 za + Majdo Komel - 30. dan