MINISTRANTI

Svete maše so lepše in bolj doživete, če pred oltarjem vidimo skupino, ki ji pravimo ministranti ali strežniki.

Fantje so med seboj pravi prijatelji in  znanje ter izkušnje radi prenašajo na mlajše vrstnike. Radi so blizu Jezusu in pomagajo duhovniku pri verskem obredu. Ministranti vestno sodelujejo ob evharistični mizi in se odgovorno trudijo, da so udeleženi pri vseh nedeljskih svetih mašah in  tudi pri delavskih svetih mašah. Najlepše pa je, ko se skoraj vsi zberejo ob oltarju pri praznični daritvi.

Ministrantske vaje potekajo ob sobotah ob 9.30 uri. Sestavljene so iz teoretičnega in praktičnega dela; seveda pa se ob koncu srečanja ministranti radi družijo ob namiznem ali pravem nogometu. Kot skupina se radi udeležijo tudi raznih medžupnijskih srečanj, ki jih pripravlja Svet za duhovne poklice v sklopu Slovenske frančiškane province. Med poletnimi počitnicami gredo skupaj na morje v Strunjan.