OBNOVA ŠTUKATUR

10.07.2019
Korna ograja, kakršno poznamo
Razlika je očitna

Cerkev Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici je bila prvotno manjša kapela, postavljena že leta 1623, do leta 1665 pa je bila povečana v obseg, kakršen je danes, s poslikavami in štukaturami. Kvaliteta kostanjeviških štukatur postavlja to cerkev med osrednje spomenike 17. stoletja na Slovenskem. Po obsegu so to največje štukature na Severnem Primorskem.

Ker je bila cerkev med prvo svetovno vojno zbombardirana in skoraj v celoti porušena, so bile štukature na koru ladje več let (od 1915 do 1924) direktno izpostavljene vremenskim vplivom. Štukature v okenskih špaletah na koru so bolj ohranjene, ker so bile zaščitene z delom ohranjenega stropa. Z obnovo cerkve po vojni so začeli leta 1924, pet let kasneje pa so bile na novo izvedene štukature in poslikave na stropu cerkvene ladje, tako da lahko sklepamo, da se je istočasno restavriral tudi cel kor. Poleg prahu in umazanije, ki sta v tem času prekrila poslikave in štukature, je dodatno večjo škodo na njih povzročilo izpiranje dežja, tako da se je zaključni sloj štukatur kora deloma izgubil. Sanacija je nujna, da se kulturna dediščina v cerkvi varuje in ohranja naslednjim rodovom. Obnovljene štukature in stenske poslikave na koru ladje bodo nagovarjale zavest številnih obiskovalcev, da je cerkev in cela Kostanjevica pravi duhovni in kulturnozgodovinski biser Nove Gorice.

Konservatorsko-restavratorski posegi na stropu ladje so bili zaključeni v letu 2018, letošnje delo pa nadaljuje projekt obnove ladje, hkrati pa pomenijo začetek obnove najdragocenejšega dela cerkve - originalnih štukatur iz 17. stoletja, katerih se do sedaj ni restavriralo. Rezultati dosedanjih konservatorsko-restavratorskih posegov so izredno pozitivni tako za spomenik, kot tudi za lokalno skupnost, ki je pokazala veliko zanimanje za obnovo in rezultate ter nova odkritja, ki so bili posledica obnove.

Predvideni so konservatorsko-restavratorski posegi na štukaturah ograje kora, stenskih poslikav ograje kora in okenskih špalet na koru cerkve Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici. Posegi bodo vključevali naravoslovne raziskave, čiščenje, odstranjevanje neustreznih beležev, utrjevanje in končno estetsko prezentacijo celotnega kora, stenskih poslikav kora in okenskih špalet.

Če želite pomagati s svojim darom pri obnovi, lahko to storite na več načinov: nabiralnik, v zakristiji, ali nakažete pomoč na samostanski TRR. Vsem Bog povrni za razumevanje in darežljivost.