Osebna znamka p. Škrabec

Na pobudo Društva zbirateljev Ajdovščina - Nova Gorica, je Frančiškanski samostan izdal priložnostno poštno znamko, ki jo je oblikovala Elza Pavšič.

Društvo je ob tej priložnosti pripravilo poštni žig, ki je bil na voljo v soboto, 6. 10. 2018 in maksimum karto. Ob redkih priložnostih jo izda Poštna uprava istočasno z izidom znamke in žigom prvega dne. To je razglednica, ki naj bi kar v največji meri posnemala vsebino izdane znamke. Znamka je nalepljena na slikovni strani razglednice tako, da ne prekriva pomembnih delov slike. Znamka je žigosana z žigom prvega dne.

Galerija: 
Priložnostna poštna znamka
Poštni žig z datumom 6. 10. 2018