Pogreb

Krščanski pogreb

 

Na kratko

 

Kako ravnati ob smrti svojcev?

Umiranje je proces v katerem se umirajoči začne poslavljati (če ne gre za nenadno smrt in če mu je to omogočeno), saj sluti bližajoči se konec svojega življenja. Zato je bližina domačih tistemu, ki umira v veliko pomoč in uteho, posebno takrat, ko ne moremo več storiti ničesar, kar bi izboljšalo stanje.

 

Zakramenti za umirajoče

Med zakramente za umirajoče sodijo sv. spoved, bolniško maziljenje in sv. obhajilo. Bolni in onemogli lahko prejemajo obhajilo, kot duhovno krepčilo in zdravilo. Prav je, da jim omogočimo tudi spoved, dokler so se toliko pri močeh, da to zmorejo. V kolikor ne zmorejo ne enega ne drugega jih lahko duhovnik le še mazili. Bolnik, ki prejme zakramente za umirajoče običajno bolj spravljen in miren vstopi v svojo zadnjo uro. Prav tako je bližina duhovnika v pomoč svojcem, ki se soočajo s smrtjo.

 

Slovo od pokojnega

Ob ugotovljeni smrti lahko ob pokojnem le še molimo. Umrli ne more več prejeti zakramentov. Če svojec umre v bolnišnici ali v domu za ostarele vam mora osebje doma ali bolnišnice omogočiti posloviti se od pokojnega. V bolnišnici je temu namenjen poseben prostor ali za zasebnost poskrbijo na oddelku, kjer je bil bolnik.

Potem ko zdravnik ugotovi smrt je po zakonu določeno, da mora pogrebno podjetje v urah ??? poskrbeti za pokojnega in ga odpelje v svoje prostore.

 

Pogreb

Pogreb je možen s pokopom s krsto ali upepelitvijo in pokopom žare. Cerkev je zadržana do drugih oblik pogrebov, ki so danes v navadi.

 

Pogreb s krsto

Za žalujočega je pomembno, da se lahko poslovi od telesa, saj tako ne le ve ampak tudi doživi, da ga ima tako telesno zadnjič pred seboj. Zato je primerno, kjer je to mogoče, da se krsto odpre, če se seveda s tem omogoči dostojanstvo pokojnemu.

 

Pogreb z žaro

Pri nas je sicer navada, da v primeru upepelitve poteka obred pogreba enako kot takrat kadar pokojnik leži v krsti. Naravno je, da se poslovimo od telesa pokojnega, saj smo ga v tem telesu srečevali in njegovo telo je izražalo njegovo osebo. Zato je nakoliko vsiljeno in težko poslavljati se od železne "konzerve" (žare), za katero moramo verjeti, da je notri pepel. Zato pri pogrebih z žaro Cerkev priporoča bodi si obred slovesa pred upepelitivjo bodi si celoten obred pogreba pred upepelitvjo temu sledi upepelitev in nato se samo spoštljivo žaro pokojnega odnese na grob.

 

Slovo pred upepelitvijo je opisano v pogrebnem obredniku. Za to slovo se je potrebno dogovoriti z duhovnikom in željo sporočiti pogrebni služi.

 

Prijava pogreba

Pogreb prijavimo na pogrebnem podjetju, potem, ko zdravnik potrdi dejstvo smrti (če svojec umre v domu za ostarele ali v bolnišnici uredimo vse potrebno tam, če umre na domu je potrebno klicati urgentno ambulanto (tel.: 05 338 32 00)).

Se dogovorimo glede dneva in ure pogreba.

Prijavimo pogreb domačemu župniku.

Za prijavo pogreba je potrebno poznati naslednje podatke pokojnega:

Čas in kraj smrti, naslov, rojstni datum, dekliški priimek (za ženske), ime sozakonca (za poročene), poklic, vzrok smrti.