Potujoča razstava o p. Stanislavu Škrabcu

Državni znanstveni licej Franceta Prešerna Trst (od 26. aprila 2019 do 21. maja 2019)

Razstava p. Stanislav Škrabec tako in drugače je od 26. 4. 2019 do 21. maja 2019 gostovala na Liceju France Prešeren v Trstu. Ob odprtju je razstavo na kratko predstavila avtorica Vasilija Rupnik. Predsednica Slavističnega društva Nova Gorica Ernesta Dejak Furlan je predstavila dejavnosti v okviru Škrabčevega leta, posebej je poudarila sodelovanje šol.

Povezava TUKAJ

Vasilija Rupnik

 

Narodna in študijska knjižnica Trst (od 29. maja 2019 do 19. septembra 2019)

Razstava p. Stanislav Škrabec tako in drugače je od maja do septembra 2019 gostovala v čitalnici Narodne in študijske knjižnice v Trstu. Obiskovalce je najprej pozdravila bibliotekarka Ksenija Majovski. Nato je spregovorila predsednica Slavističnega društva Nova Gorica Ernesta Dejak Furlan, ki je opisala Škrabčevo leto. Avtorica razstave je predstavila življenje in delo p. Stanislava Škrabca

Povezava: TUKAJ

Vasilija Rupnik

 

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (od 4. do 25. oktobra 2019)

V okviru Slavističnega kongresa, ki je potekal od 3. do 5. oktobra 2019 v Novem mestu, je bila razstava Pater Stanislav Škrabec tako in drugače postavljena v Splošni knjižnici Mirana Jarca. Istočasno je bila v knjižnici na ogled tudi razstava Jezikoslovci na Dolenjskem, na kateri je bilo predstavljeno gradivo o dolenjskih jezikoslovcih, ki ga hrani tamkajšnji domoznanski oddelek. Ob odprtju razstave je prof. Suzana Krvavica vodila pogovor z gosti. Vodja domoznanskega oddelka Darja Peperko Golob je predstavila gradivo dolenjskih jezikoslovcev, ki ga hranijo v knjižnici, Marinka Cerinšek (OŠ Fran Metelko Škocjan) je spregovorila o Franu Metelku. Dr. Aleksandra Derganc (urednica monografije o Nahtigalu) je predstavila Rajka Nahtigala in njegov zbornik. Vasilija Rupnik pa je opisala p. Stanislava Škrabca, ki je z Dolenjsko povezan na dva načina: rodil se je v Ribnici na Dolenjskem, torej po rodu pravi Dolenjec, na Dolenjskem pa je dobil tudi svojo prvo službo, saj je dve leti poučeval na novomeški gimnaziji. Tam je kot mlad učitelj napisal temeljno glasoslovno delo O glasu in naglasu našega knjižnega jezika v izreki in pisavi. Po končanem pogovoru je avtorica razstave obiskovalcem na kratko opisala razstavo o p. Škrabcu. (Vasilija Rupnik)

 

Univerza v Celovcu (od 30. oktobra do 28. novembra 2019)

V okviru 19. Primorskih dnevov na Koroškem 2019 smo postavili razstavo o patru Škrabcu »Pater Stanislav Škrabec (1844–1918) Življenje in delo jezikoslovca | Leben und Wirken des Sprachwissenschaftlers (30.10.–28.11.2019)« na osmih plakatih. Razstava je postavljena v čitalnici univerzitetne knjižnice Univerze Alpe-Adria  v Celovcu. Na ogled je od 30. oktobra do 28. novembra 2019.

Na odprtju se zbralo lepo število dijakov, študentov in profesorjev. Prireditev se je začela z nagovorom  profesorice Ursule Doleschal, predstojnice Inštituta za slavistiko na Univerzi v Celovcu, nato je prisotne pozdravil Martin Kuchling, predstavnik KKZ. Potem je predsednica Slavističnega društva Nova Gorica Ernesta Dejak Furlan predstavila Škrabčevo leto in dejavnosti, ki so se odvijale v tem okviru. Poudarila je pomen sodelovanja osnovnih in srednjih šol. Posebej pa se je zahvalila vsem, ki so omogočili gostovanje razstave na Koroškem. Razstava bo na tej, tako ugledni ustanovi, kot je univerza, gostovala do konca novembra.

Avtorica razstave Vasilija Rupnik si je za iztočnico svojega govora izposodila besede p. Stanislava Škrabca, ki je nekoč zapisal, da »je naš slovenski jezik zares zaklad, ki nam ga je Bog dal kot narodu, kot Slovencem in zato je gotovo božja volja, da ga ljubimo!« V nadaljevanju je predstavila je p. Stanislava Škrabca kot duhovnika, učitelja, vrtnarja in jezikoslovca.

Prireditelji:

Institut für Slawistik der Universität Klagenfurt, Krščanska kulturna zveza, Celovec (Christlicher Kulturverband, Klagenfurt), Slovenska prosveta Trst, Zveza slovenske katoliške prosvete Gorica.

Ob tej priložnosti sta bila pripravljena tudi dva kataloga k razstavi (v slovenskem in nemškem jeziku). Lahko si ogledate tudi kratek prispevek, ki je bil posnet ob odprtju razstave in je bil predvajan v oddaji Dober dan Koroška ter najavo dogodka.

 

.

Galerija: 
Univerza v Celovcu -1
Univerza v Celovcu -2
Univerza v Celovcu -3
Univerza v Celovcu -4
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto -1
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto -2
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto -3
Licej Franceta Prešerna Trst
Narodna in študijska knjižnica Trst -1
Narodna in študijska knjižnica Trst -2
Narodna in študijska knjižnica Trst -3