Priprava na poroko

Koraki za pripravo cerkvene poroke

 

NA KRATKO

 • Obiskati tečaj priprave na zakon.
 • Določiti datum in kraj poroke.
 • Dogovoriti se z župnikom, ki vaju bo poročil, o poteku priprave.
 • Pridobiti potrebne listine (krstni-samski list, poročni zapisnik, spregled (če je potrebno)).
 • Dogovoriti se z župnikom – upraviteljem cerkve, kjer bo poroka (če ta ni isti, ki vaju bo poročil).

KAKO PRIPRAVITI CERKVENO POROKO?

 

 1. Izbereta datum in kraj poroke

V slovenski tradiciji je, da se par poroči v župniji neveste. Taka tradicija se je izoblikovala zato, ker se je največkrat nevesta priženila na ženinov dom, torej je zanjo poroka pomenila odhod iz domačega kraja. Zato so cerkveno poroko priredili v župniji neveste, ki je hkrati pomenila slovo od domačihin slovo iz domačega kraja. Gotovo je, da se je danes ta okoliščina spremenila, predvsem v mestih, kjer ni več tako močne povezanosti s širšo skupnostjo. Kljub temu pa je dobro pretehtati izbiro kraja glede na potrebe obeh zaročencev, možnosti slovesa, možnosti sodelovanja zaročenčevih družin.

Zakonik Cerkvenega prava določa: »Poroke naj bodo v župniji, kjer ima vsaj en zaročenec domovališče ali nepravo domovališče ali en mesec trajajoče domovališče.« (Kan. 1115) Ko izbereta datum in kraj poroke, je prav, da se o vajinih željah sama pogovorita tudi z duhovnikom, kjer se želita poročiti. Če bosta to storila dovolj zgodaj, bo vajini želji verjetno zlahka ustreženo. Nekatera gostinska podjetja, ki ponujajo storitev celostne priprave poroke, ponujajo tudi urejanje vsega potrebnega za cerkev – med drugim tudi »poročevalca«. Takim ponudbam ne nasedajte, ker to ni uveljavljena praksa v Cerkvi.

 

 1. Kaj se je potrebno dogovoriti z župnikom v župniji, kjer bo poroka?

a ) V primeru če poroča župnik župnije, kjer bo poroka:

 • Ko začneta načrtovati poroko, se z župnikom dogovorita za dan in uro poroke.
 • Župnik pripravi poročni zapisnik, ki ga je potrebno sestaviti vsaj mesec dni pred načrtovano poroko, da je mogoče izvesti oklice. Za pripravo zapisnika in poroke se priporoča dve srečanji z duhovnikom poročevalcem.
 • Če sta bila oba krščena v župniji, kjer se bosta poročila, bo župnik sam lahko poiskal vajine podatke v krstni knjigi, ki so potrebni za ugotavljanje samskega stanu in sposobnosti za cerkveno poroko (dokazilo, da imata potrebne zakramente).
 • Če eden od vaju ali oba nista krščena v župniji, kjer se nameravata poročiti, potem si morata pridobiti krstni-samski list iz župnije, kjer sta bila krščena. Večina župnij ima uradne ure, ko je župnik na razpolago v pisarni. Te podatke lahko najdete na internetu ali se osebno dogovorite po telefonu.
 • Z župnikom, ki je v tem primeru tudi vajin poročevalec, se dogovorita tudi o poteku poročnega slavja. V obredu poroke je veliko stvari, ki jih lahko izbirata po lastni želji: odlomki beril, petje, poročna sveča, blagoslov vina, oblika obrazca privolitve, prošnje, zahvale …). Zato je prav, da se sama poglobita v obred in si ga prisvojita. Vajin trud bo poplačan z bolj zavestnim in doživetim sodelovanjem na vajin edinstven dan v življenju.
 • Z župnikom se je potrebno dogovoriti tudi tehnične podrobnosti glede obreda. Svetuje se poroka med mašo, saj je vajina medsebojna podaritev znamenje in podoba Kristusove podaritve v evharistiji. Dogovoriti se je potrebno, kdo bo poskrbel za glasbeno spremljavo obreda ali maše (organist, zbor, solist …), kdo bo okrasil cerkev (če ne bo krašenje v vajini domeni, je prav, da se dogovorita za prispevek za cvetje in delo). Dobro se je dogovoriti tudi glede točnosti oz. zamujanja s poroko pa tudi glede metanja riža po poroki, ki povzroča nemalo preglavic tistim, ki ga morajo nato čistiti, še bolj pa kaže naš odnos do hrane.
 • Primerno je, da potek poročnega slavja z vajinimi željami, o katerih sta se uskladila z župnikom poročevalcem, zapišeta, da bo župnik obred laže izvedel.
 • Ko izbirate sodelavce pri bogoslužju poskušajte izbrati take, ki bogoslužje poznajo in jim je blizu. Glede pevcev, ki so lahko dostikrat tudi zasedbe, ki liturgične glasbe sploh ne poznajo, je prav da se o izbiri pesmi predhodno posvetujejo ali z duhovnikom ali z nekom, ki se spozna na liturgično glasbo. Pri obredu se osredotočajte na liturgično glasbo, za vse ostale zvrsti glasbe je čas in prostor na šrangi, pred cerkvijo, na ohceti ….

b ) V primeru, če poroča duhovnik, ki ni župnik župnije, kjer bo poroka:

 • Župnik župnije, kjer živi eden od vaju ali oba, da dovoljenje za poroko v drugi župniji oz. odpustnico. Z odpustnico gresta k duhovniku, ki vaju bo poročil in on pripravi poročni zapisnik ter izpelje ves potreben postopek priprave poroke (oklici in če so potrebni kakšni spregledi zadržkov).
 • Druga možnost je, da neposredno pripravo na poroko izpelje župnik župnije, kjer živi eden ali oba izmed vaju in nato zapisnik pošlje duhovniku, ki vaju bo poročil. V tem primeru se bosta glede poteka obreda poroke dogovorila z duhovnikom, ki vaju bo poročil.  
 • Glede obreda se je potrebno dogovoriti z duhovnikom poročevalcem.
 • Glede cerkve se je potrebno dogovoriti z župnikom župnije, ki upravlja cerkev, kjer bo poroka. Poroka je javno dejanje, s katerim tudi pred skupnostjo postaneta mož in žena, zato je prav, da si za poroko izbiramo župnijske cerkve oz. cerkev, kjer sta kot otroka sprejemala vero, s cerkvijo pa tudi skupnost, v kateri sta odrasla v veri. Pomislita, kakšno simbolno moč lahko ima prostor, cerkev, v kateri si odraščal v veri! Koliko molitev je bilo v njej že uslišanih!

 

 1. Kako je glede daru župniku za poroko?

Duhovnik vsak zakrament podeli zastonj. Za podelitev zakramenta ne sme zaračunati neke vsote denarja, da zakrament ostaja božji dar za človeka, ki ga prejema. Duhovnik sme za svoje preživetje ob zakramentih prejeti štolnino, ki je dar za pripravo na zakrament.

 

CERKVENA ZAROKA

Čas zaroke je čas, ko se par intenzivno pripravlja na poroko, pri tem pa medse povabi Boga in njegovo milost. Je obenem čas rasti, odgovornosti in milosti. Cerkvena zaroka je zakramental, pomeni obred, ki v človeku vzbuja pobožnost, ima lahko posledice na notranjem področju, človeka moralno zavezuje, ni pa učinkovito vidno znamenje nevidne božje milosti oz. zakrament. Teh je samo sedem.  

Zaroka naj bo v letu pred poroko.

Cerkveno zaroko lahko sklene par v zasebnem krogu, prijateljskem ali družinskem. Je obred, pri katerem par sprejme blagoslov za nadaljnje življenje.

V tem času mlad par zori skupaj in se navaja na skupno zakonsko življenje in se še bolj izoblikuje kot par, saj se skupaj intenzivno pripravljata na zakonsko življenje in se morata oba zavedati odgovornosti in prositi božjega blagoslova, da bosta ostala skupaj za vse življenje. Skupaj odkrivata drug drugega in spoznavata svoje napake in napake svojega zaročenca, morata se jih naučiti sprejemati in se navajati k odgovornosti za drugega in s tem še bolj poglabljati brezpogojno ljubezen, ki bo morala biti v zakonu na prvem mestu skupaj z brezpogojnim razdajanjem.

Skozi intenzivno pripravo zaročenca dokončno spoznata ali sta pripravljena na zakonsko življenje ali ugotovita, da nista za skupno življenje in zakon.

Čas zaroke in priprave na poroko je za zaročenca tudi čas rasti v veri, ki sedaj dobiva poteze enosti, ki jo živita zakonca v zakonu.

 

PRIPRAVA NA KRŠČANSKI ZAKON V LETU 2024

Božji načrt za naju - priprava na krščanski zakon

11. 2. - 10.3. 2024; 17.00 – 18.30

Konkatedrala Kristusa Odrešenika - Sedejeva ulica 2, 5000 Nova Gorica

Pri vsakem srečanju bo poleg duhovnika Bogdana Vidmarja prisoten par, ki bo delil z izkušnje z udeleženci.

Program

11. 2. 2024: Prvo srečanje: Komunikacija v paru

18. 2. 2024: Drugo srečanje: Božji načrt z nama

25. 2. 2024: Tretje srečanje: Duhovno življenje para in družine

3. 3. 2024: Četrto srečanje: Sv. zakon je zakrament

10. 3. 2024: Peto srečanje: Nerazveznost zakona. Odprta vprašanja. Nadaljnji koraki.