SPOVEDOVANJE PRED BOŽIČEM

17.12.2018

Kako pomembno je, da si večkrat vzamemo čas in premišljujemo o smislu svojega življenja, o cilju, ki nam ga je postavil Bog in o poteh, po katerih hodimo!

Dogodki, za katere smo mislili, da so že utonili v pozabo, so nam zopet blizu, neozdravljene duhovne rane se odpro. Hudo nam je za vse tisto, kar ni bilo v skladu z zapovedjo ljubezni, tako v odnosu do Boga kot do bližnjega in samega sebe.

Prav v takih trenutkih nam Kristus v zakramentu sprave ponuja svojo roko ljubezni. Sporočiti nam želi, da je trpel tudi za naše grehe in da želi vzeti nase bremena, ki nas hromijo na poti do sreče.

Priložnost, da se v zakramentu sprave srečamo z usmiljenim Jezusom, bo v teh predprazničnih dneh tudi na Kapeli in sicer:

 

vsak dan od ponedeljka, 17. do sobote, 22. decembra dopoldne od 9.00 do 11.30. Popoldne pa od 15. do 17.30.

V nedeljo, 23. decembra med svetimi mašami (ob 7.30 in 10.), popoldne od 15.30 do 19.