SPOVEDOVANJE PRED VELIKO NOČJO

24.03.2021

Spovedovanje v velikem tednu od ponedeljka do srede bo vsak dan od 10.00 do 12.00 in od 15.00 do 19.00 ter med mašami.

Poskrbite za odložitev bremena greha, da boste v polnosti zaživeli svobodo Božjega otroštva.