SPOVEDOVANJE PRED VELIKO NOČJO

11.04.2022

Spovedovanje v velikem tednu od ponedeljka do sobote bo vsak dan od 9.30 do 11.30 in od 16.00 do konca maše ob 19.00.

Poskrbite za odložitev bremena greha, da boste v polnosti zaživeli svobodo Božjega otroštva.