TEMELJI SLOVENSTVA

03.02.2020
Škatla, v kateri je knjiga Temelji slovenstva
dr. Karl Bonutti, p. Marjan Čuden - provincialni minister, p. Vili Pustoslemšek
pianistka Eva Dolinšek in sopranistka Milena Košuta
p. Bogdan Rus
soavtor knjige Temelji slovenstva dr. Luka Vidmar
dr. Renato Podbersič in dr. Luka Vidmar (foto Joško Kogoj)
podpis listine o prenosu lastništva (foto Joško Kogoj)
podpis listine o prenosu lastništva (foto Joško Kogoj)
Izročitev priznanja slovenske frančiškanske province g. Bonuttiju
Listina o lastništvu
Temelji slovenstva
G. Bonutti z družino
Članek v Primorskem dnevniku, 5. 2. 2020 (Katja Munih)

Prestižna knjiga TEMELJI SLOVENSTVA je poglobljeno nadaljevanje znanstvenega dela, ki ga je štirideset let oblikoval v samostanski tišini Kostanjevice pater STANISLAV ŠKRABEC OFM.

(dr. Karl Bonutti, Veleposlanik Slovenije pri Sv. Sedežu vp)

 

V sredo, 5. februarja ob 20. uri je bila v dvorani samostana predstavitev prestižne bibliofilske izdaje knjige Temelji slovenstva. Pogovor je vodil dr. Renato Podbersič, izdajo pa je predstavil eden izmed štirih avtorjev, dr. Luka Vidmar

Knjigo Temelji slovenstva je Škrabčevi knjižnici v samostanu na Kostanjevici podaril gospod dr. Karl Bonutti. Ob tej priložnosti je bila podpisana listina o prenosu lastništva in knjiga predana novemu lastniku.

 

UNIKATNA KNJIŽNA MOJSTROVINA

Prestižna, bibliofilska izdaja Temelji slovenstva izpostavlja najpomembnejše mejnike v zgodovini naroda ter postaje na poti njegovega razvoja, ko so izjemni in genialni posamezniki s svojim ustvarjalnim delom postavili Slovence ob bok drugih evropskih narodov.

DOKUMENTIRANI MEJNIKI V SKORAJ 1500-LETNI ZGODOVINI

 • Dokumenti z dragocenimi podatki, nekateri so PRVIČ objavljeni in posneti NA NOVO.
 • Raznolika zapuščina: letopisi, spomini, pričevanja, listine, urbarji, trgovske pogodbe, uradovalni in politični akti, oporoke, rojstne, krstne, poročne knjige, mestni statuti …
 • Edinstveni pojavi, novi pogledi in poudarki v luči modernega zgodovinopisja.

Povečave pomembnega dela dokumenta, prečrkovanje v slovenski in sodobni jezik.

PRVIČ ENOTNA PREDSTAVITEV TEMELJNIH DOKUMENTOV SLOVENSKE ZGODOVINE – od naselitve do danes:

 • Kdo smo in od kod? Čigava je bila Istra, Karantanija, vladavina ob Blatnem jezeru …
 • Ni res, da Slovenci nimamo zgodovine! Raba slovenščine v skoraj 1500-letni zgodovini.
 • Slovenci v koraku z evropskimi narodi. Vrhunci ustvarjalnosti velikih osebnosti.
 • En jezik, en narod, ena država. Razvoj narodne misli. Moderna ideja slovenstva.
 • Skozi stoletje vojn do lastne države. Osamosvojitev in samostojnost v evropski zvezi držav.

UNIKATNA KNJIŽNA MOJSTROVINA
z dragocenim gradivom:

 • 60 poglavij z več kot 200 posnetki slikovnih enot: posnetkov listin, rokopisov neprecenljive vrednosti, fotografij …
 • ročna vezava v vrhunsko obdelano usnje,
 • sijajne fotografije dokumentov priznanih fotografov.

Avtor novih fotografij je fotografski mojster Tomo Jeseničnik.

AVTORJI PRESTIŽNE BIBLIOFILSKE IZDAJE SO:

Dr. Aleš Gabrič

je doktoriral leta 1994 iz zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani, predavatelj kulturne zgodovine na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Je avtor in urednik več znanstvenih monografij, znanstvenih in strokovnih prispevkov, soavtor učbenikov za devetletke in gimnazije, od leta 2018 predsednik Slovenske matice. Od študijskega leta 1996/97 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani predava zgodovino slovenske kulture. Zaposlen na INZ od leta 1987.

Dr. Peter Štih

je redni profesor za srednjeveško zgodovino in pomožne zgodovinske vede na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. O srednjeveški zgodovini med severnim Jadranom, vzhodnimi Alpami in zahodno Panonijo je objavil več knjig, ki so izšle tudi v angleščini, nemščini, italijanščini in hrvaščini, kot tudi več kot sto petdeset znanstvenih razprav. Je redni član SAZU, član Evropske akademije znanosti in umetnosti, dopisni član Avstrijske akademije znanosti ter član več inštitutov in strokovnih združenj doma in v tujini.

Doc. dr. Luka Vidmar

je znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Vodil je raziskovalni projekt Prepovedane knjige na Slovenskem v zgodnjem novem veku. Leta 2013 je objavil knjigo Ljubljana kot novi Rim: Akademija operozov in baročna Italija, leta 2016 pa je pri založbi Peter Lang v Frankfurtu izšla njegova knjiga A Slavic Republic of Letters: The Correspondence between Jernej Kopitar and Baron Žiga Zois.

Dr. Jernej Kosi

je asistent za zgodovino 19. stoletja na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in podoktorski raziskovalec na Inštitutu za politično zgodovino v Budimpešti. Raziskovalno se posveča zgodovini slovenskega nacionalnega gibanja in množične nacionalizacije prebivalstva v dolgem 19. stoletju, migracijam civilnega prebivalstva v času prve svetovne vojne in zgodovini Prekmurja v obdobju med obema svetovnima vojnama.

Predgovora h knjigi sta napisala dr. Aleš Gabrič in dr. Peter Vodopivec.

 

Dragocena knjiga Temelji slovenstva sedaj na Kostanjevici

Diplomat Karl Bonutti jo je s podpisom listine predal Škrabčevi knjižnici; z enim izmed štirih avtorjev dr. Luko Vidmarjem se je na večeru pogovarjal Renato Podbersič ml.

V frančiškanskem samostanu na Kostanjevici je bil sinoči (5. februarja) poseben in slovesen večer, na katerem so proslavili izjemen dar, ki ga je prejela tamkajšnja Škrabčeva knjižnica. Diplomat Karl Bonutti je namreč knjižnici podaril izvod dragocene knjige Temelji slovenstva, ki je izšla lani pri Cankarjevi založbi. Bibliofilska izdaja na 300 straneh in v 60 poglavjih zaobjema najpomembnejše mejnike v slovenski zgodovini. Včeraj so knjigo predstavili in slovesno podpisali listino za predajo dragocene knjige novemu lastniku. (Erika Jazbar)

Posnetek si lahko pogledate na povezavi: https://www.rainews.it/tgr/fjk/video/2020/02/tdd-Dragocena-knjiga-Temelj...