Ulice župnije

 

ULICE V ŽUPNIJI NOVA GORICA - KAPELA

 

NOVA GORICA

Bazoviška

Bidovčeva

Cesta 15. septembra

Delpinova ulica (razen št. 7, 7a, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 24)

Erjavčeva (razen št. 2, 4, 6, 8)

Gortanova

Grčna

Gregorčičeva

Kajuhova

Kidričeva (razen št. 7, 9, 9a, 11, 11a, 13, 14, 16a, 16b, 18, 20)

Kolodvorska

Marušičeva

Miloševa

Pod Grčno

Prešernova

Prvomajska (parne do št. 52, neparne do št. 35)

Rejčeva (št. 3 in 5)

Rutarjeva

Streliška (razen št. 60 in 62)

Škrabčeva

Trubarjeva

Tumova

Ul. Marija Kogoja

Ul. Tolminskih puntarjev

Valenčičeva

Vrtna

Železničarska

 

PRISTAVA

Kostanjeviška

Sončna

Strma pot

Ul. Pinka Tomažiča

Ul. Sergeja Mašere

 

ROŽNA DOLINA

Liskur

Pod Gričem

Podmark (št. 8, 10)

Pot na Pristavo

Stara Gora

Ul. 25 maja

Ul. 9. maja

Ul. Andreja Kumarja

Ul. Angela Besednjaka

Ul. Jožeta Mihevca

Ul. Ljube Šercerja

Ul. partizanske tehnike

Vipavska cesta