UMRLA JE GOSPA LOJZKA BRATUŽ

08.05.2019
gospa Lojza Bratuž

V 85. letu starosti je ponoči 4. maja umrla Lojzka Bratuž, zamejska literarna zgodovinarka in jezikoslovka.

Italijanski prostor je seznanjala s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo. Aktivna je bila pri Slavističnem društvu Trst-Gorica-Videm, na glasbenem področju ter v različnih prosvetnih društvih na Goriškem.

umrla literarna zgodovinarka in jezikoslovka Lojzka Bratuž, delujoča v zamejskem prostoru na Goriškem, je na facebooku sporočil tednik Slovencev v Italiji Novi glas. Italijanski prostor je seznanjala s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo.

Hči skladatelja in pedagoškega delavca Lojzeta Bratuža ter učiteljice in pesnice Ljubke Šorli je italijanski prostor s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo seznanjala na različnih kulturnih prireditvah, simpozijih in znanstvenih sestankih, tečajih slovenščine za učitelje in srečanjih predstavnikov obeh narodov.

Aktivna je bila pri Slavističnem društvu Trst-Gorica-Videm, na glasbenem področju ter v različnih prosvetnih društvih na Goriškem.


Kot piše v leksikonu Osebnosti, se je rodila leta 1934 v Gorici. Diplomirala je iz literarnih ved na Filozofski fakulteti v Trstu. Od leta 1953 je poučevala na slovenskih šolah v Gorici ter od leta 1978 do upokojitve predavala slovensko književnost na Fakulteti za tuje jezike in književnosti v Vidmu.

Posvečala se je slovenskim književnikom druge polovice 19. stoletja, kot so Josip Jurčič, Simon Gregorčič in Karel Štrekelj, ter cerkvenim dostojanstvenikom in njihovi vlogi v slovenski kulturi in jeziku. Ukvarjala se je tudi z leksikografijo in slovaropisjem ter uredila več antologij in zbornikov, kot so Gorica v slovenski književnosti, izbrana dela Simona Gregorčiča in Rebulov zbornik. Sodelovala je tudi s tržaškim radiem.

V sredo, 8. maja, bo ob 18. uri žalna seja v Kulturnem centru L. Bratuž v Gorici, pogreb pa v soboto ob 11. uri z mašo v cerkvi sv. Ignacija (na Travniku) v Gorici. Z našo udeležbo bomo počastili njeno življenjsko delo v dobrobit Slovencev v Italiji, pa tudi žrtev njenega očeta Lojzeta Bratuža za naš narod. Večkrat je bila v naši cerkvi na Kostanjevici pri maši, nazadnje se je udeležila maše in akademije, ki smo jo pripravili skupaj z zborom iz Podgore ob 80-letnici smrti L. Bratuža, februarja 2017.