V KROPILNIKU ZOPET BLAGOSLOVLJENA VODA

14.04.2022

Slovenska škofovska konferenca sporoča, da lahko duhovniki uvedejo vsa bogoslužja in pobožnosti svetega velikonočnega tridnevja kot pred epidemijo. Izvajanje verskih obredov je dovoljeno brez izpolnjevanja pogoja PCT. Pri tem morajo vsi udeleženci upoštevati določila iz splošnih navodil.

Razkuževanje rok, prezračevanje prostorov

Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci, ohranjati je potrebno primerno razdaljo. Obvezno je razkuževanje rok, obvezno je redno prezračevanje prostorov, v katerih se izvaja dejavnost. Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva oz. prostorov; zunaj je priporočljiva, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.

O maskah odloči župnika

Župnik oz. duhovnik lahko odloči, ali se v cerkvi uporabljajo maske ali ne in pri tem upošteva velikost cerkve, pričakovano število vernikov in druge okoliščine. Ta navodila veljajo do naslednje spremembe vladnega Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Vsaka škofija bo lahko pripravila podrobnejša navodila za svoje ozemlje in jih posredovala duhovnikom in vernikom.

Po velikonočni vigiliji duhovniki lahko vrnejo blagoslovljeno vodo v kropilnike pri vstopu v cerkev.

Ponovno se uvede pozdrav miru na dosedanji način: v roke sežemo »samo sebi najbližjemu«.

Vernike se obhaja na roke. Tisti, ki želijo sveto obhajilo prejeti na usta, naj pristopijo na koncu. Delivec obhajila mora med obhajanjem nositi zaščitno masko ter si mora pred obhajilom in po njem razkužiti roke.

 Verniki lahko sedijo v vsaki klopi.