Zgodovinsko gradivo o Kostanjevici

Ob pripravah na praznovanje 200. obletnice prihoda frančiškanov na Kostanjevico, ki je bilo leta 2011, so bila digitalizirana nekatera dela, ki so bila osnova za izdajo publikacij ob tej priložnosti. Zbrani in digitalizirani so bili vsi zgodovinski zapisi, ki so izšli v 19. in 20. stoletju, od Vascottijeve Storia della Castagnavizza iz leta 1848 do prve izdaje Brecljeve knjižice Frančiškanski samostan v Novi Gorici.

P. Chiaro Vascotti: Storia della Castagnavizza, 1848:

Uvod, predg. (str. 0 - 18)
I. (str. 19 - 70)
II. (str. 71 - 90)
III. (str. 91 - 110)
IV. (str. 111 - 126)
V. (str. 127 - 176)
VI. (177 - 209)


P. Chiaro Vascotti: Storia della Castagnavizza (rokopis), 1847:

Uvod, predg. (str. 0 - 12)
I. (str. 13 - 82)
II. (str. 82 - 110)
III. (str. 110 - 138)
IV. (str. 138 - 160)
V. (str. 160 - 236)
VI. (236 - 285)

Naša Kostanjevica: zgodovina cerkve in samostana, v: Cvetje z vertov sv. Frančiška, 26 (1909), zv. 1–11:

Nadaljevanja 1 - 6
Nadaljevanja 7 - 11

Besedilo

Sto let na Kostanjevici:

Sto let na Kostanjevici, v: Cvetje z vertov sv. Frančiška, 28 (1911), zv. 1–2

P. Odilo Hajnšek: Marija na Kostanjevici pri Gorici; v: Marijine božje poti, 1971:

P. Odilo Hajnšek Marija na Kostanjevici pri Gorici; v Marijine božje poti, 1971

Besedilo

Marijan Brecelj: Frančiškanski samostan Kostanjevica v Novi Gorici3. izdaja, 1989:

Marijan Brecelj: Frančiškanski samostan Kostanjevica v Novi Gorici, 3. izdaja, 1989

Besedilo