Škrabčeva misel I

Zbornik s simpozija 1994

POZOR! Datoteke »DOC« so datoteke programa Microsoft Word. Besedilo je bilo pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola (http://tinyurl.com/ZRCola), ki ga je na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani (http://www.zrc-sazu.si) razvil dr. Peter Weiss, za kar se mu še posebej zahvaljujemo, saj je veliko znakov pripravil posebej za Škrabčevo misel. Predlogo za dodajanje pisave 00 ZRCola na spletne strani je 14. septembra 2013 pripravil Pavel Remic-Weiss.

Besedila vključujejo posebne znake (za fonetično izgovorjavo in druge), ki jih nabori običajno ne vsebujejo. Da bi jih lahko prebrali na svojem računalniku, je potrebno, da si namestite pisavo »ZRCola«, ki jo v štirih oblikah najdete na spletni strani ZRCola (ttf pisave). Na tej strani najdete tudi ustrezna navodila.

V primeru nejasnosti posebnih znakov si lahko pomagate z besedili v »PDF« obliki.


PLATNICE - PDF

P. Niko Žvokelj: Prehojena pot Škrabčevih dnevov – PDF  DOC

Jože Toporišič: Stanislav Škrabec o samem sebi – PDF  DOC

Alenka Gložančev: Prevzemanje lastnih imen pri Škrabcu – PDF  DOC

Viktor Majdič: Zemljepisna imena v Škrabčevih Jezikoslovnih spisih I in II – PDF  DOC

Janko Čar: Pravorečje pri Škrabcu, Ruplu in Toporišiču – PDF  DOC

Janko Moder: Škrabčeve izjave o normativnosti – PDF  DOC

Vera Smole: Škrabec o cirkumfleksu na kratkem zadnjem oz. edinem zlogu besede – PDF  DOC

Zinka Zorko: Škrabčev prikaz jata – PDF  DOC

Martina Orožen: Škrabec o normiranju časovnih oblik v slovenskem knjižnem jeziku – PDF  DOC

Marko Jesenšek: Deležniški in deležijski skladi na -č in -ši v Škrabčevem jezikoslovju – PDF  DOC

Vlado Nartnik: Oblikoslovni vidiki Škrabčevih razlag svojilnih zaimkov – PDF  DOC

Lojzka Bratuž: Škrabčevi stiki z italijanskim svetom – PDF  DOC

Milena Hajnšek Holz: Škrabec in pokrajinski knjižni jeziki – PDF  DOC

Ljudmila Cvetek Russi: Škrabec o Trombettijevem delu – PDF  DOC

Silvo Torkar: Škrabec in Rusi – PDF  DOC

Emil Tokarz: Škrabčevi stiki s poljsko kulturo – PDF  DOC

Katarina Bedina: Škrabec o cecilijanskem petju – PDF  DOC

Anton Prijatelj: Pater Škrabec in zmerno pitje – PDF  DOC

Zoltan Jan: Škrabčeva osebnost v pismih bratu – PDF  DOC

Branko Marušič: Goriška jezikoslovna srečanja – PDF  DOC

Jože Toporišič: Spremna beseda ob zborniku Škrabčevih dnevov ʼ94 – PDF – DOC

Pisne objave o Škrabčevih dnevih – PDF  DOC

Kazalo, kolofon – PDF  DOC 

 

PLATNICE - PDF