Škrabčeva misel V

Zbornik s simpozija 2005

POZOR! Datoteke »DOC« so datoteke programa Microsoft Word. Besedilo je bilo pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola (http://tinyurl.com/ZRCola), ki ga je na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU v Ljubljani (http://www.zrc-sazu.si) razvil dr. Peter Weiss, za kar se mu še posebej zahvaljujemo, saj je veliko znakov pripravil posebej za Škrabčevo misel. Predlogo za dodajanje pisave 00 ZRCola na spletne strani je 14. septembra 2013 pripravil Pavel Remic-Weiss.

Besedila vključujejo posebne znake (za fonetično izgovorjavo in druge), ki jih nabori običajno ne vsebujejo. Da bi jih lahko prebrali na svojem računalniku, je potrebno, da si namestite pisavo »ZRCola«, ki jo v štirih oblikah najdete na spletni strani ZRCola (ttf pisave). Na tej strani najdete tudi ustrezna navodila.

V primeru nejasnosti posebnih znakov si lahko pomagate z besedili v »PDF« obliki.


PLATNICE - PDF

p. Vid Lisjak: Škrabčevim dnevom na pot – PDF  DOC

Jože Toporišič: Škrabčevo obliko(slo)vno obzorje v polemiki o Levčevem pravopisu – PDF  DOC

Emil Tokarz: Baudouin de Courtenay in njegovo delo v Škrabčevih očeh – PDF  DOC

Aleksandra Derganc: Polemika med Stanislavom Škrabcem in Davorinom Hostnikom – PDF  DOC

Andreja Žele: Jezikoslovni stiki med Škrabcem in Peruškom – PDF  DOC

Branislava Vičar: Škrabec v polemiki s Ternovcem o slovenskem prihodnjiku – PDF  DOC

Majda Merše: Trubar v Škrabčevem jezikoslovju – PDF  DOC

Jožica Narat: Sebastijan Krelj v Škrabčevih očeh – PDF  DOC

Melita Zemljak Jontes: Škrabec o Juriju Dalmatinu – PDF  DOC

Kozma Ahačič: Škrabec o Adamu Bohoriču in njegovi slovnici – PDF  DOC

Irena Orel: Škrabec o Kastelcu in Svetokriškem – PDF  DOC

Hedvika Dermol Hvala: Škrabec o Slomškovih pravilih o zborni izreki – PDF  DOC

Alenka Valh Lopert: Stanislav Škrabec o 8. izdaji Janežičeve Slovenske slovnice – PDF  DOC

Ada Vidovič Muha: Breznikova napoved jezikoslovne teme 20. stoletja – praška teorija členitve po aktualnosti (Ob Škrabčevi oceni besednega reda v govoru) – PDF  DOC

Ljudmila Bokal: Stanislav Škrabec o Pleteršniku in njegovem slovarju – PDF  DOC

Matej Šekli: Naglas samostalnikov tipa kljúč kljúča pri Valjavcu in Škrabcu ter v slovenskem knjižnem jeziku in slovenskih krajevnih govorih – PDF  DOC

Vera Smole: Škrabec Oblaku o ribniškem govoru – PDF  DOC

Jakob Müller: Jezikoslovje Marka Pohlina v delih Stanislava Škrabca – PDF  DOC

Andreja Legan Ravnikar: Vodnik v Škrabčevih očeh – PDF  DOC

Mihaela Koletnik: Škrabec o Dajnkovi slovnici – PDF  DOC

Irena Stramljič Breznik: Škrabec o Metelku kot jezikoslovcu – PDF  DOC

Rada Cossutta: Škrabec o Štreklju kot jezikoslovcu – PDF  DOC

Polonca Šek Mertük: Stanislav Škrabec o Franu Levstiku – PDF  DOC

Zinka Zorko: Stanislav Škrabec o Avgustu Paulu in Oskarju Asbóthu – PDF  DOC

Jožica Škofic: Škrabec o Janezu Šolarju – PDF  DOC

Karin Marc Bratina: Škrabec o F. Ramovšu in R. Nahtigalu – PDF  DOC

Janko Moder: Pater Stanislav Škrabec o dr. Antonu Brezniku – PDF  DOC

Marija Mercina: Stanislav Škrabec o Slovensko–nemškem slovarju Maksa Pleteršnika – z vidika rabe v šoli – PDF  DOC

Francka Premk: Škrabec v zvezi z Leskienom – PDF  DOC

Jože Toporišič: Spremna beseda ob V. simpoziju in zborniku o Škrabčevem jezikoslovnem delu – PDF  DOC

Vid Lisjak: Vabilo na simpozij – PDF  DOC

Jože Toporišič: Tematika V. simpozija – PDF  DOC

Pozdravne besede ob slovesnem začetku simpozija, raznoterosti, pisne objave, zaključni del – PDF  DOC

Častni odbor Škrabčevih dnevov – PDF  DOC

Organizacijski odbor Škrabčevih dnevov – PDF  DOC

Kazalo, kolofon, sponzorji – PDF  DOC

 

PLATNICE - PDF